KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Všechno je jinak

22/01/07

Zdroj: AK ČR

V prvním čísle týdeníku Zemědělec vzpomenul pan Oldřich Obermaier v článku „Nostalgie po socialistické ekonomice“ držitele Nobelovy ceny za ekonomii Miltona Friedmana .Bylo tomu v souvislosti s obviněním části představitelů zemědělců a potravinářů, že se neřídí tržními mechanismy, ba že u nich přetrvává nostalgie po socialistické ekonomice.

Když  pominu, že připomenutí socialismu zrovna od pana Obermeiera „sedí“, pak se ale musím pozastavit nad absencí jeho znalostí o regulaci trhu a působení tržních sil jak v zemědělství, tak v mlékárenství. A to na trhu jak evropském, tak americkém.

Nevím co by bůh trhu Milton Friedman řekl ke státním programům  vyrovnávání tržeb na cílovou cenu při poklesu farmářských cen. Nevím co by řekl tržním řádům mléka, jejichž podstatou je  dohoda o objemu výroby a ceně. Nejspíš nic, protože takto to fungovalo už za jeho života a funguje dodnes. V USA, v jeho vlasti. A to nemluvím o zákonu ekonomické disparity, který americká ekonomická věda uznává a který se promítá do praktické agrární politiky USA. Řeč je o tom, že kapitál vložený do zemědělství přináší menší profit, než stejný kapitál vložený do jiného oboru národního hospodářství. Regulace trhu spojená s podporami prvovýroby existuje i v Evropě, každý tyto principy dnes už zná a netřeba je proto popisovat.

V čem je tedy problém? Myslím si, že nebude  v Miltonovi Friedmanovi, ale v tom, že agrární komora začíná tlačit na pilu směrem k posílení  pozice  producentů mléka, na jejich vstup do odbytových organizací. To jsou v Evropě subjekty, které reálně ovlivňují trh. Jak pravil starý rabín, všechno je jinak.

Jan Veleba