KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upozornění pro dodavatele obilovin

09/01/07

Zdroj: Marefy

Výkup probíhá od 6.45 do 14.30, poslední den v měsíci do 13.00. Více informací Vám na vyžádání zašleme. Vykupujeme i porostlé obiloviny. Doporučujeme donesení vzorku z různých partií dodávky pro zjištění kvality obilí. Výkupní ceny obilovin na období od 05.01.07 do 11.01.07 jsou:

1) Kukuřice bez GMO                  3700,- Kč/t
2) Krmná pšenice 1 (nad 69 kg/hl) 3700,- Kč/t
3) Krmná pšenice 2 (nad 69 kg/hl) 3500,- Kč/t
4) Ječmen                                      3150,- Kč/t.

Zásady stanovení cen:

I. Ceny jsou stanoveny pro obiloviny parity B, které splňují standardní kritéria kvality. Náklady na odstranění odchylek budou sraženy dodavateli z celkové ceny nakupovaného zboží dle již platných pravidel. V případě nejasností se obracejte na Ing. Oldřicha Blažka, tel: 517 307 705, popř.: 724 824 814.

II. Zásada aktuální ceny surovin je platná pro všechny dodavatele s výjimkou  těch, kteří mají již platnou písemnou smlouvu na dodávku surovin.

III. Pro dodávky překračující množství 200 tun v období jednoho týdne a dodávky dlouhodobého charakteru, od jednoho dodavatele, doporučujeme uzavření individuální dodavatelské smlouvy.

IV. Pro dodávky kukuřice požadujeme podepsání certifikátu o nepřítomnosti GMO ve Vaší kukuřici. Certifikát bude platný pouze pro dodávky z jedné sklizně (tj. každoročně jej bude nutno obnovovat).

Ceny jsou též aktualizovány na našich stránkách www.sksmarefy.cz.

Zařazeno v Aktuality, Komodity