KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Tuzemské stravné zaměstnanců v roce 2007   

18/01/07

Zdroj: VD

Počínaje rokem 2007 jsou cestovní náhrady upraveny zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. Spolu s náhradou jízdních výdajů je nejpoužívanější náhradou stravné. Zároveň je jedinou náhradou, jejíž obsah (na co byla náhrada použita) nemusí zaměstnanec prokazovat. Záleží tedy jen na něm, jak s touto náhradou naloží.

Fakticky je stravné kompenzací zvýšených výdajů na stravování, které zaměstnanci na pracovní cestě vzniknou.

Počínaje rokem 2007 si můžeme povšimnout těchto věcných rozdílů oproti předchozí úpravě v zákoně o cestovních náhradách, resp. ZDP:

 • v Sazby stravného pro podnikatelskou sféru jsou stanoveny jako minimální.
 • v Jsou jinak nastaveny limity krácení stravného při bezplatném poskytnutí jídla, které má charakter snídaně, oběda či večeře. Krácení stravného přitom není pro zaměstnavatele povinné.
 • v Trvá-li cesta 2 kalendářní dny, nároky na stravné je nutné sčítat, je-li to pro zaměstnance výhodnější.
 • v Vyšší nežli základní sazby stravného jsou i nadále u zaměstnance zdaněny, u zaměstnavatele se však stávají součástí daňově uznatelných nákladů.

Sazby stravného pro podnikatelskou sféru jsou stanoveny jako minimální, a to takto:

 • nejméně 58 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • nejméně 88 Kč, trvá-li pracovní cesta 12.01 až 18 hodin,
 • nejméně 138 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Aby měl zaměstnanec zaručen vyšší než minimální nárok na stravné, je nutné tento nárok stanovit kolektivní smlouvou, interním předpisem anebo alespoň sjednat se zaměstnavatelem před absolvováním pracovní cesty.

Z daňového hlediska jsou přitom pro zaměstnance určující sazby pro nepodnikatelský sektor:

 • 58 až 69 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 88 až 106 Kč, trvá-li pracovní cesta 12.01 až 18 hodin,
 • 138 až 165 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

.Vyšší než uvedené sazby jsou zdanitelným příjmem zaměstnance podle § 6 odst. 7 písm. a) ZDP, ve znění novely č. 264/2006 Sb. 

Krácení stravného

Poskytne-li zaměstnavatel částečně nebo plně bezplatné stravování, stravné úměrně krátí. Zákon i nadále umožňuje krácení v určitém procentním rozpětí, a sice za každou snídani, oběd či večeři. Zaměstnavatel je oprávněn za každé uvedené jídlo pokrátit stravné:

 • až o 70 %, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • až o 35 %, trvá-li pracovní cesta 12.01 až 18 hodin,
 • až o 25 %, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Při dvoudenní pracovní cestě zákon ukládá sečtení nároku na stravné, jako by šlo o jeden den, jestliže je to pro zaměstnance výhodnější ( § 163 odst. 4 ZP).

 

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky