KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prohlubování britského výzkumu strupovitosti jablek

22/01/07

Zdroj: ÚZPI

Některé mezery ve znalostech infekce strupovitosti jablek a jejím vývoji se snaží vyplňovat nový výzkum v britské výzkumné organizaci East Malling Research, který by měl pomoci pěstitelům v potlačování této choroby.

Práce financovaná britským ministerstvem DEFRA ukazuje, že infekce listů a plodů je složitější, než jak se obecně myslí a že infekce přezimujících listů bez symptomů, patrná jen pod mikroskopem, může sehrát významnou úlohu při spuštění infekce v příští sezoně. Na setkání asociace East Malling Research Association konané v Kentu řekl vedoucí tohoto výzkumu, že viditelné kolonie strupovitosti na listech na podzim pravděpodobně představují jen malé procento celkové infekce.

Řekl, že na těchto listech by mohla existovat "obrovská množství kolonií bez symptomů". Infekce bez symptomů (na starých listech) mohou mít značný vliv na množství primárního inokula (askospory) v následující sezoně a tudíž i na management choroby Bylo obecně známo, že mladší listy a plody jsou citlivější vůči strupovitosti. Ale znalosti o této infekci a kolonizaci starých listů, vedoucí k rozvíjení strupovitých lézí na podzim, byly omezeny. Odtud plyne potřeba rozsáhlejšího výzkumu tohoto problému.

Při pokusech byly kořenové oddenky podnože MM106, naočkované suspenzí konidiospor, použity ke studiu infekce listů. Ukázalo se, že tyto spory mohou infikovat spodní povrch listů jakéhokoli stáří od nově se objevivších po čtyři měsíce staré. Mycelium strupovitosti rostlo rychleji na mladých listech a vytvářelo viditelné symptomy rychleji než na starých listech. Skutečně, mycelium na velmi starých listech rostlo tak pomalu, že v době spadu listí dokonce neexistoval žádný příznak nemoci. To se dělo navzdory skutečnosti, že mikroskopická studie ukázala, že některé kolonie bez symptomů již vytvářely konidie. Výzkumníci chtějí podrobněji zkoumat úlohu kolonií bez symptomů v produkci askospor na přezimujících listech.

Při studiu strupovitost plodů naočkovali výzkumníci jablka na kontejnerovaných stromcích odrůd Cox a Gala suspenzí spor v době čtyři, pět, šest, sedm, devět a dvanáct týdnů po období plného květu a v době sklizně. Jen plody očkované ve dvanácti týdnech a v době sklizně zůstaly neinfikovány. Zbytek, zvláště odrůda Gala, která je citlivější vůči strupovitosti než odrůda Cox, měl kolísavou úroveň infekce.

Ovoce je v těchto raných stadiích vysoce citlivé k infekci, ale stává se resistentnějším s postupem zrání. A mladé plody potřebují kratší období vlhka než staré plody, aby se infikovaly, ačkoli odrůdy se opravdu liší (v tom jak snadno a rychle jsou infikovány).

Zařazeno v Aktuality