KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přehled změn právních předpisů v období od 8. 1. 2007 do 15. 1. 2007   

18/01/07

Zdroj: Fulsoft

Byla novelizována jedna vyhláška a uveřejněno šest sdělení ministerstva

  Přehled změn právních předpisů v období od 8. 1. 2007 do 15. 1. 2007NABYLO ÚČINNOSTI:

předpis název předpisu k datu poznámka
400/2006 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 68/2005 Sb. 10.1.2007 body 5 a 66částka 127 z 10.8.2006

NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY:

předpis název předpisu novelizováno k datu poznámka
158/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách 400/2006 Sb. 10.1.2007 viz body 5 a 66 novelyčástka 127 z 10.8.2006

Mezinárodní smlouvy uveřejněné ve Sbírce mezinárodních smluv:

smlouva název platná od poznámka
1/2007 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení a rozšíření turistických stezek protínajících státní hranice 1.7.2003 částka 1 z 9.1.2007
2/2007 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení 1.1.2007 částka 2 z 11.1.2007
3/2007 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení 1.1.2007 částka 2 z 11.1.2007
4/2007 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o letecké dopravě 3.5.2006 částka 2 z 11.1.2007
5/2007 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách   částka 3 z 11.1.2007
6/2007 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice 18.10.2006 částka 4 z 11.1.2007

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky