KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MŽP prodlužuje termín pro žádosti na dotaci pro území postižená povodní v roce 2006

29/01/07

Zdroj: Agris

Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) oznamuje, že žádosti o finanční dotaci z podprogramu „Státní podpora ministerstva životního prostředí při obnově území postiženého povodní v roce 2006“ je možno podávat až do 31. března 2007. Sdělil to dnes ředitel vnějších vztahů MŽP Jakub Kašpar.

Pravidla, jak má žadatel postupovat, najdete na webových stránkách MŽP (www.env.cz – v rubrice Životní prostředí/Ochrana přírody a krajiny/Dotace a programy v OP/Dokumenty – Směrnice MŽP č. 12 + Dodatek č. 1).

Další informace:

Směrnice MŽP č. 12/2006:

http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMGFI3D9ZT

Dodatek č. 1 ke směrnici MŽP č. 12/2006:

http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMGFIQDW42

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR