KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyšetřování na BSE má stále smysl

15/12/06

Zdroj: www.svscr.cz

Smysl vyšetřování na BSE potvrdil dnes kontrolní test u třetího letošního případu BSE. Šlo o krávu 80 měsíců starou, narozenou 9. 3. 2000, která byla 4. 12. poražena na normální porážce. Chovatelem je ZD Sever Loukovec z Chocnějovic u Mohelnice nad Jizerou, Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav. Kohorta vrstevnic, kterou bude nutné utratit a vyšetřit, jako tomu bylo u předcházejících případů, by neměla být vyšší než 75 kusů.
 
I tato kráva se narodila v období, kdy se ještě přes všechna opatření mohly a zřejmě se i vyskytovaly na evropském trhu kontaminované krmné směsi – kontaminované masokostní moučkou. Po roce 2000 to již legislativa striktně zapovídá.
 
Pro spotřebitele je každé zjištění BSE signálem, že státní veterinární dozor pracuje tak, jak má, což znamená, že se nic pro lidi závadného nesmí dostat do tržní sítě.
 
Do konce listopadu bylo od počátku roku 2001 vyšetřeno celkem 1 033 509 kusů skotu a na toto množství bylo zjištěno 26 případů onemocnění BSE.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.