KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Komisařka Boelová chce jednodušší společnou zemědělskou politiku

07/12/06

Zdroj: MZe ČR

Společná zemědělská politika Evropské unie by měla být jednodušší a lepší. Na dnešní konferenci o budoucnosti společné politiky, konané na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně, to prohlásila evropská komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerová Boelová.

Podle české ministryně zemědělství Mileny Vicenové nejsou budoucnost společné zemědělské politiky jen reformy v oblasti trhu, stejně významná je i diskuse o přímých platbách a podpoře rozvoje venkova. Česká republika uvítala rozhodnutí Evropské komise o prodloužení systému zjednodušených přímých plateb na plochu až do roku 2010. „Tento systém se v naší republice velmi dobře osvědčil a jeho prodloužení umožňuje zachovat současný administrativní a kontrolní systém bez nutnosti jeho úprav i jednoduchou administraci ve vztahu k zemědělcům, “ ocenila ministryně Vicenová. Podobný model jednotné platby na plochu, jako využívá ČR a dalších sedm nových členských zemí, by mohl být atraktivní i pro všechny členy EU, uvedla komisařka Boelová. „Všichni zemědělci v daném členském státě by obdrželi stejnou platbu za každý způsobilý hektar, “ dodala komisařka. Režim jednotné platby je podle ní jednodušší než široká škála dotací, které nahrazuje. „Umožňuje zemědělcům, aby byli konkurenceschopnější, protože mohou produkovat cokoliv, co jim na trhu přinese nejvyšší zisk, aniž by se museli obávat, jaký to bude mít dopad na jejich příjmy ze společné zemědělské politiky, “ konstatovala Boelová. Nakonec by se podle ní mělo zvážit, jak rozdělit finanční prostředky mezi jednotlivé cíle. „Například bychom mohli stanovit strop přímých plateb pro určitého zemědělce či podnik, nebo převést mimořádné prostředky z přímých plateb do rozpočtu na rozvoj venkova, “ nastínila evropská komisařka. Na brněnské konferenci také oznámila, že Evropská komise brzy předloží návrh na společnou organizaci jednotného trhu, který propojí 21 souborů pravidel, kterými se řídí trhy EU. „Je více než zřejmé, že do roku 2013 zruší unie mnohé vývozní subvence, bude fungovat jedna organizace trhu a doufám, že budou zrušeny mléčné kvóty, “ řekla česká ministryně zemědělství. Je také přesvědčena o tom, že při našem předsednictví EU v první polovině roku 2009 nabídne naše země zemědělským expertům podnětné náměty pro další směřování společné zemědělské politiky. I komisařka zdůraznila význam českého předsednictví při formování názorů na další budoucnost SZP. S komisařkou Boelovou, která v této funkci poprvé navštívila Českou republiku, jednala ministryně Vicenová také o připravované reformě v sektoru vína. „Více než vyklučování vinic jsou pro nás vhodnější programy restrukturalizace vinic a zlepšení marketingu. „Naše klimatické podmínky vyžadují zachovat možnost doslazování, “ uvedla Vicenová. Komisařka se zajímala o názory na reformu trhu s vínem přímo u moravských vinařů a ocenila výjimečnost jejich vín. Navštívila Vinařství Baloun v Hustopečích, vinařské turistické centrum v Bořeticích a Vinařství Marcinčák v Novosedlích.