KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jednotná platba na hektar pro slovenské zemědělce se zvýší o 360 SKK

07/12/06

Zdroj: ÚZPI

Ministr zemědělství Slovenska oznámil, že počet žadatelů o platbu na plochu se letos zvýšil o 706 na celkem 14 506. Jednotná platba na plochu dosáhne 2 459,90 SKK. Rozpočet EU poskytne na tyto platby 4,809 mld. SKK, doplňkové platby dosáhnu celkem 2,456 mld. SKK.

Ministr zemědělství Slovenské republiky Miroslav Jureňa uvedl v interview pro Roľnícke noviny, že od 1. prosince se začne s výplatou přímých plateb zemědělcům, přičemž do konce roku 2006 by mělo dostat dotace asi 90 % žadatelů.

Na Slovensku požádalo v letošním roce o jednotnou platbu na plochu 14 506 subjektů, což je o 706 více než v minulém roce. Z nich o podporu plodin na orné půdě požádalo 11 925 subjektů (loni 11 534), o příspěvek na zemědělství ve znevýhodněných oblastech 4 101 (loni 3 669), o platbu na chov dojnic 488 chovatelů (loni 449), o podporu na chov bahnic, jehniček a koz 1 008 subjektů (loni 977). V letošním roce bude poprvé vyplacena zvláštní dotace na cukr, o kterou požádalo 356 pěstitelů cukrovky.

Z rozpočtu EU se na jednotnou platbu na plochu pro Slovensko uvolňuje celkem 4,809 mld. SKK, na doplňkové platby půjde zhruba 2,456 mld. SKK a na mimořádnou platbu na cukr připadne 442 mil. SKK. V polovině listopadu 2006 byla zatím známá jen výška jednotné platby na plochu, která bude činit 2 459,90 SKK na hektar (tedy o 360 SKK více než v roce 2005) a platby na znevýhodněné oblasti. Pro horské oblasti to bude 4 001 SKK na hektar, pro ostatní znevýhodněné oblasti 1 979 SKK na hektar, pro oblasti se specifickými znevýhodněními 1 477 SKK na hektar a pro oblasti s environmentálními omezeními 1 584 SKK na hektar. Ministr Jureňa uvedl, že výška sazeb pro ostatní platby bude známá v nejbližších dnech. Chovatelé dojnic, ovcí a koz však mohou podle jeho prohlášení počítat s podporami na úrovni minulého roku, kdy dosáhli 4 300 SKK a 600 SKK na jedno zvíře.

Ministr současně připomenul, že do konce roku by mělo být vyplaceno také odškodné za jarní záplavy, ale jeho výška dosud není známá. Ta bude podle jeho vyjádření záviset na poškození výměry příslušného žadatele a na celkovém počtu žadatelů.