KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Eurovstřícná politika

07/12/06

Zdroj: AK ČR

České zemědělství nenabírá na dynamickém růstu, jde dolů. Produkce masa od roku 1990 zaznamenává pokles o patnáct procent. U obilovin zaznamenává pokles zhruba stejné procento, u brambor je tomu dokonce dvakrát tolik. Jejich produkce poklesla o 30 procent.

Produkce resortu (zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov, chov ryb a přidružené činnosti) má podíl na celkové produkci vyjádřené v běžných cenách všech resortů národního hospodářství už jen 2,44 procenta (2005), když ještě v roce 2001 to bylo 3,22 procenta, přičemž podíl na celkovém počtu zaměstnaných v národním hospodářství je 3,98 procenta.
Opačný trend než výrobní výsledky mají dotace. V letošním roce je očekávaná skutečnost do příjmů zemědělských podniků všech položek celkem asi 28 miliard korun, vloni to bylo 25,2 miliardy korun.

České zemědělství tedy vytváří model, který není příznivý a je v rozporu s očekávaným vývojem a podmínkami:

• klesá zemědělská výroba a příjmy z ní,
• nedostatečně se rozvíjí nepotravinářské využití zemědělské produkce a příjmy z ní,
• zvyšují se dovozy potravin a surovin pro zpracovatelský průmysl, agrární zahraniční obchod se propadá,
• narůstají dotace a jejich podíl na příjmech.

Vývoji českého zemědělství odpovídá jeho nedostatečná podpora státem a politiky. Česká agrární politika je dlouhodobě defenzivní a v určitém slova smyslu „eurochápající a eurovstřícná“ na konto domácích farmářů. Lze to dokumentovat na příkladu řešení bioetanolu, kde bude ČR pravděpodobně jedinou zemí na světě, která při jeho zavádění nemá žádný podpůrný program. Tento postoj je pro vládu typický a promítá se do její praktické politiky vůči českému zemědělství.

Co mohou čeští zemědělci očekávat v roce 2007? Především dojde k razantnímu poklesu produkce cukrové řepy, kde společnost Eastern Sugar hodlá využít možnosti restrukturalizačního programu EU a vrátit do Bruselu svoji kvótu 102 473 tun cukru za náhradu ve výši 730 eur za tunu. Bude to znamenat uzavření tří cukrovarů a konec pěstování cukrovky v tak úrodné oblasti, jako je Haná s výsledky průměrného výnosu 70 t/ha a cukernatostí 18 procent.

V roce 2007 ale také očekáváme razantní změnu chování českých zemědělců v organizaci trhu svých komodit. Je předpoklad, že se konečně podaří realizovat silná odbytová seskupení při prodeji výrobků a tím také dosáhnout spravedlivé farmářské ceny. Je to jediná cesta, jak se prosadit proti kapitálovým organizacím zpracovatelů a obchodu.

Také je možné, že při prosazování svých zájmů změníme do určité míry metody a taktiku a zapojíme politiky celého spektra parlamentních stran.