KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Buřeň použitá k výrobě biopaliva

18/12/06

Zdroj: ÚZPI

Ve Velké Británii provedli zkoušky s využíváním buřeně ke spalování v podobě pelet nebo balíků, jednak pro velké kotle nebo v domácnostech.

Farmáři by mohli přicházet k dalším příjmům přeměnou hmoty buřeně asi z 975 000 ha pěstovaných ve Velké Británii na palivové pelety. Ředitel velšské lesní poradenské společnosti Ford Cymru informoval, že je již připravena patřičná technologie k výrobě pelet z lesních plevelů – třtina, smilka, zimolez, plamének, vřes, borůvka, kopřiva, ostružníky, maliníky, starček, brslen, planý chmel a další. Energetická hodnota topného oleje (přepočteno) představuje 31 pencí za litr, zatímco hodnota pelet z buřeně má hodnotu 140 GBP/t v porovnání se 135 GBP/t z dřevných štěpek nebo pelet ze slámy.

V současné době se ve Velké Británii buřeň používá k podestýlání a k produkci kompostu bohatého na draslík, avšak její vysoká kalorická hodnota představuje důležitý biopalivový potenciál. Mohla by být lisována do balíků v srpnu a září a spalována ve velkých kotlích nebo peletována a spalována v komerčních kotlích nebo v domácnostech. Tato velšská společnost již získala peníze z fondů EU na získávání paliva z širokého měřítka organických materiálů. Byly to piliny, sláma z obilnin a řepky a pokrutiny po vylisování oleje z olejnin. Byl již vyvinut a vyroben prototyp stroje s drtičem a peletovacím lisem. V Británii se nyní rozšiřuje trh s peletami, které jsou většinou kryty dovozem Jejich cena je propojena s cenou nafty a tato společnost věří, že by mohla být dosažena slušná marže po pokrytí veškerých nákladů, zejména budou-li se používat rostliny jako např. buřeň