KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci mohou žádat o náhrady škod z jarních záplav

23/11/06

Zdroj: MZe ČR

Zemědělci mohou žádat o náhrady škod z jarních záplav

Do středy 29. listopadu mohou zemědělci, které postihly letošní jarní záplavy, žádat o náhradu škod. Žádosti, jejich součástí musí být protokol o zjištěných škodách, mohou podávat na příslušné zemědělské agentury – pozemkové úřady.

Kompenzace se týkají škod na polních kulturách, které způsobily záplavy během března a dubna tohoto roku. Výše dotace bude odstupňovaná podle míry poškození porostů. O odškodnění za uhynulou zvěř v důsledku povodní se mohou ucházet také uživatelé honiteb.

Celkově je na dotace na zmírnění škod na polních kulturách a zvěři k dispozici 115 milionů korun. Z toho je 19,5 miliony korun vyhrazeno na odškodnění za letní povodně, kde se finanční pomoc bude vyplácet poté, až tuto veřejnou podporu odsouhlasí Evropská komise.

Úplné znění zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod na polních kulturách a zvěři způsobených povodněmi roku 2006, je k dispozici na webové stránce ministerstva zemědělství www.mze.cz.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR