KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nový fond: nejen více peněz, ale i jednodušší administrativa

15/11/06

Zdroj: www.agris.cz

Nový fond: nejen více peněz,ale i jednodušší administrativa

Přípravy na čerpání prostředků z nového Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) nabírají na obrátkách. Jak navíc dnes upozornila tisková mluvčí Ministerstva zemědělství ČR (MZe) Táňa Králová, ČR získá z tohoto fondu během nadcházejících sedmi let o 300 milionů eur více, než ji původně Evropská komise přiznala.

Z EAFRD půjde v letech 2007 až 2013 na rozvoj českého zemědělství a venkova 2,8 miliardy eur, včetně národního spolufinancování to bude 3,6 miliardy eur, tj. zhruba 102 miliardy korun.

Pro příští rok je v EAFRD připraveno 397 milionů eur, spolu s národní finanční spoluúčastí představuje celková suma 509 milionů eur (asi 13,1 miliardy korun). První žádosti o podpory bude možné podávat nejdříve v dubnu příštího roku.

Díky tomu, že Česká republika předala svůj Program rozvoje venkova na období 2007 až 2013 Evropské komisi k posouzení a odsouhlasení jako první z členských zemí, má být mezi prvními i ve schvalovacím procesu. Ten však ještě nezačal. Čekalo se na prováděcí předpis k nařízení Rady č. 1698/2005 k Plánu rozvoje venkova, který Evropská komise schválila 26. října 2006. Po jeho zveřejnění v Oficiálním věstníku EU, což se očekává nejpozději do konce listopadu, mohou začít technické konzultace k Národnímu strategickému plánu rozvoje venkova a k Programu rozvoje venkova. První dokument za Českou republiku Evropská komise oficiálně přijala 21. září, odkdy běží dvouměsíční termín pro technické konzultace. Národní strategický plán nepodléhá schválení komisí. Pro konečný souhlas s druhým dokumentem, kterým je Program rozvoje venkova, má Evropská komise šestiměsíční lhůtu.

Jak již dříve ujistila ministryně zemědělství Milena Vicenová, nechce měnit rozdělení peněz mezi jednotlivými osami, aby se příprava na spuštění EAFRD nezdržela. Snaží se však ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem co nejvíce zjednodušit a zrychlit administrativu spojenou s podáváním a vyřizováním žádostí o podpory. Sníží se počet povinných příloh, připravují se kroky, které umožní zkrácení lhůt pro administraci projektů. Snahou ministryně Vicenové je také výrazně usnadnit podávání u finančně méně náročných projektů. „Chci, aby taková žádost byla skutečně velmi jednoduchá a mohl ji vyplnit samotný žadatel bez pomoci poradců,“ uvedla.

Po novém roce zahájí ministerstvo zemědělství informační kampaň, při níž veřejnost seznámí s možnostmi, které nabízí fond EAFRD. Zájemci se dozvědí, o jaké podpory a za jakých podmínek bude možné žádat.

Zdroj: www.agris.cz

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR