KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Letošní sazby národních doplňkových plateb

23/11/06

Zdroj: MZe ČR

Letošní sazby národních doplňkových plateb

Ministerstvo zemědělství stanovilo sazby národních doplňkových plateb, tzv. top-up na letošní rok. Platba na některé plodiny na orné půdě činí 2240,40 koruny na hektar. Prostřednictvím dotace na ornou půdu se zemědělcům vyplatí celkem asi 4,6 miliardy korun na plochu 2,057 milionu hektarů.

Platba na přežvýkavce představuje 2581,60 koruny na velkou dobytčí jednotku, celkem tak půjde na tuto podporu přes 2,6 miliardy korun na 1 025 335 VDJ. Na hektar chmele dostanou pěstitelé dotaci 6302,80 koruny. Podpora se týká 5583 hektarů a celkem chmelaři obdrží zhruba 35,2 milionu korun. Doplňková platba pro len na vlákno činí v letošním roce 4321,10 koruny na hektar a půjde na 2757 hektarů. Na tento  účel se tedy dohromady vyplatí přes 11,9 milionu korun. Platba na bramborový škrob představuje 2765,50 koruny na tunu a týká se množství 33 051 tun. Celkově tato podpora dosáhne 91,4 milionu korun.

„Národní doplňkové platby se hradí z českého rozpočtu a díky nim se přímé platby zemědělcům v letošním roce dorovnají do 65 procent úrovně v původních členských zemích Evropské unie“, upřesnila dnes ministryně zemědělství Milena Vicenova. „Jsem velmi ráda, že se podařilo nalézt prostředky pro maximální možné dorovnání a tím i zvýšení konkurenceschopnosti českých zemědělců“, dodala ministryně. Na toto dorovnání poskytne letos ČR 7,39 miliardy korun.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR