KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lesy ČR mohou opět plně provádět lesní práce

23/11/06

www.agris.cz

Lesy ČR mohou opět plně provádět lesní práce

Vrchní soud v Praze zrušil poslední předběžné opatření, které Lesům ČR (LČR) a jejich smluvnímu partnerovi zakazovalo práce v lese. Informoval o tom dnes mluvčí LČR Tomáš Vyšohlíd.

Z celkového počtu dvaceti pěti návrhů na předběžné opatření bylo podle jeho údajů 17 zamítnuto v prvním stupni, dalších osm pak v odvolacím řízení.„Soudy daly za pravdu argumentaci Lesů ČR o tom, že předběžná opatření by byla jak protizákonná, tak nepřiměřená. Jejich nařízení by navíc mohlo způsobit nedozírné škody na lesních porostech,“ říká František Koníček, generální ředitel LČR.

Návrhy na předběžná opatření podaly některé lesnické společnosti, která nebyly spokojeny s výběrem smluvních partnerů státních lesů ve výběrových řízeních v letech 2004 a 2005. Situace kolem výběrových řízení vedla následně k odvolání bývalého vedení LČR. „V současné době provádějí Lesy ČR výběr dodavatelů lesnických činností pro rok 2007. Tendr probíhá naprosto v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Jeho vítězové by měli být známi do 31. 12. 2006,“ připomněl Vyšohlíd.