KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

LČR odmítají kritiku vyhlášených tendrů

30/11/06

Zdroj: www.agris.cz

Státní podnik Lesy ČR (LČR) ukončil v minulém týdnu otevírání obálek účastníků výběrového řízení na provádění pěstebních a těžebních činností a dodávek sortimentů dříví na rok 2007.

Jak přitom dnes zdůraznil mluvčí podniku Tomáš Vyšohlíd, Lesy ČR učinily všechny kroky, dokonce i nad rámec zákona, aby deklarovaly maximální transparentnost a otevřenost a zároveň zajistily rovný přístup ke všem účastníkům tenderů.

Současný tender napadají převážně podnikatelé, kteří většinu zakázek získali v letech 2004 a 2005. Ty byly ale vyhlášeny mimo rámec zákona (viz letošní rozhodnutí UOHS). „Je jasné, že za situace, kdy vedení LČR donutilo firmy chovat se naprosto konkurenčně, nachází tento fakt mnoho odpůrců,“ konstatuje František Koníček, generální ředitel LČR. Podle Koníčka současná výběrová řízení přinesou státnímu podniku podle odhadů až o 1,1 mld. Kč. více, oproti současnému stavu.

„Lesy ČR striktně odmítají argument, že by se zakázkami dalo jakkoli manipulovat – o případném vítězi rozhodne jen a pouze nabízená cena. Cena má v současných tenderech 80% váhu, logicky tak bude rozhodujícím kriteriem pro stanovení vítěze. Lesy ČR nemají žádný vliv na to, zda někdo vyhraje více územních jednotek. Rozhodující je cena a tento fakt se řídí tržním prostředím firem. Pro Lesy ČR je důležitý výnos – tedy zisk pro podnik a potažmo stát a rovné podmínky pro všechny,“ uvedl Vyšohlíd.

LČR podle mluvčího vyzývají všechny zájemce, kteří mají zájem seznámit se s průběhem současných tenderů, aby podnik neváhali kontaktovat. Jsme otevřeni všem případným otázkám a ochotně je zodpovíme. Během tohoto týdne ať už písemně, nebo prostřednictvím setkání s novináři zveřejníme také údaje z otevírání obálek, tzn. přehled všech podaných a čtených nabídek včetně všech složek finanční nabídky.

Celkem se do tenderů v řádném termínu přihlásilo 113 subjektů a bylo podáno 934 nabídek na jednotlivé dílčí zakázky. Veřejně přístupného procesu otevírání obálek se účastnili zástupci podnikatelů, kteří se v tenderech ucházejí o zakázky. Kromě nich nad průběhem tenderů stále dozorují například i zástupci největších podnikatelských sdružení u nás – tedy i SPLH a ČAPLH, dále zástupce dozorčí rady Lesů ČR a zástupce odborového svazu DLV.