KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Konečně dotace na LFA

06/11/06

Zdroj: ÚZPI

Konečně dotace na LFA

První letošní vyrovnávací příspěvky za hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA) by měly začít přicházet na účty zemědělců. Snahou ministryně zemědělství Mileny Vicenové je, aby se vyplacení všech druhů podpor poskytovaných za letošní rok co nejvíce urychlilo.

Od poloviny listopadu budou zemědělcům přicházet rozhodnutí o výplatě těchto stěžejních plateb, které celkem představují 8,8 miliardy korun. Přesnou sazbu této dotace na hektar zveřejní ministerstvo zemědělství začátkem listopadu, tedy ve značném předstihu, než ukládá EU (do 31. listopadu). Finanční prostředky v rámci jednotné platby na plochu (SAPS) začne fond rozesílat hned od 1. prosince, jak stanoví pravidla Evropské unie.

Na výplatu plateb SAPS bezprostředně naváže poskytování národních doplňkových plateb, kde první rozhodnutí začnou zemědělcům přicházet od poloviny prosince. Prostřednictvím doplňkových plateb dostanou zemědělci zhruba šest miliard korun.

Státní zemědělský intervenční fond, který přijal celkem přes 9000 žádostí o 2,9 mld Kč, již vydal 5500 rozhodnutí na výplatu plateb LFA ve výši 1,9 miliardy korun.

Zdroj : ÚZPI

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR