KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o postupu projednávání změny zákona č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách

30/11/06

Zdroj: AK ČR

1. V Poslanecké sněmovně ČR
        15.9.2006 – 1 čtení
24, 26.10.2006 – 2 čtení
        8.11.2006 – 3 čtení Návrh novelizace zákona schválen usnesením č. 89

2. Text schválené novelizace zákona Poslaneckou sněmovnou postoupen 14.11.2006 Senátu

Novelizace zákona č. 311/2006 Sb. vložena do novelizace zákona o spotřebních  daních a je zde vedena jako část pátá. Přesný text jak byl předložen do senátu viz příloha.

3. Je třeba, aby zákon byl schválen senátem a podepsal ho pan prezident.

Jedná se o informace z 20.11.2006.

JUDr. Kucian, právník AK ČR, 20.11.2006

 

Příloha:
       
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

Čl. VII
V § 2 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) písmeno d) zní:

„d) čerpací stanicí pohonných hmot (dále jen „čerpací stanice“) stavba nebo zařízení, z něhož se pohonná hmota prodává nebo vydává zpravidla do palivové nádrže vozidla; čerpací stanicí není stavba nebo zařízení, které je provozní nádrží umístěnou v provozu, pokud se pohonné hmoty vydávají pouze pro vlastní potřebu.“.