KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Hranice rentability v chovu dojnic

23/11/06

Zdroj: ÚZPI

Hranice rentability v chovu dojnic

Jedině když překročí dojnice hranici 15 kg mléka denní produkce stává se rentabilní pro svůj podnik. Kolik mléka musí dojnice vyprodukovat, aby za dnešních podmínek vytvořila zisk? Produkční dlouhověkost musí být rovněž doplněna dostatečně vysokou mléčnou užitkovostí.

To jsou výsledky nejnovější studie Poradenské služby LMS německé spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořany. Z výsledků vyplynulo, že dojnice vytvoří zisk jedině v případě, že její mléčná užitkovost přesáhne hranici 15 kg mléka v přepočtu za každý den svého života. To odpovídá v přepočtu 27 kg mléka za den laktace. Předpoklad byl, že dojde k meziročnímu nárůstu nákladů o 1 % a cena mléka poklesne na 27 centů.

Celkově byla prověřována celoživotní produkce mléka a produkční věk u 6 343 krav ze 4 podniků. V průběhu 5 sledovaných roků došlo ke kontinuálnímu zvýšení mléčné užitkovosti ve všech sledovaných podnicích, ale současně došlo ke zkrácení produkčního věku. Produkce mléka na každý den života dojnice se ve sledovaném období zvýšila z 8 na 11,4 kg mléka. Celoživotní produkce mléka překročila hranici 30 000 kg mléka v průběhu 3,8 laktací a zajistila svému chovateli zisk ve výši 400 EUR.

Ještě rentabilnější dojnice dokázaly vyprodukovat 50 000 kg mléka v průběhu pěti let a zajistit zisk ve výši 2 659 EUR na jeden kus. Naopak krávy, které byly ze stáda vyřazeny po druhé nebo 2,5 laktaci (jak je průměrná hodnota v německé populaci holštýnských krav) stačily vyprodukovat sotva 17 500 kg.

Dojnice s užitkovostí 15 a více kg mléka na každý den života dosáhly již v průběhu první laktace vyšší užitkovost v porovnání s jejich stájovými kolegyněmi. Tato výkonná zvířata byla schopna se efektivně vypořádat s deficitem energie na začátku laktace a poté dlouhou dobu udržet vysokou produkci mléka nastolenou brzy po zahájení laktace.

Zdroj: ÚZPI