KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odbytové družstvo MERO sever – informace

13/07/06

Informace k založení OD MERO sever

Dne 12.7.2006 proběhla členská schůze OD MERO SEVER, kam byli přizvání zájemci o vstup do tohoto odbytového družstva.

 

Název OD:                 MERO sever, odbytové družstvo

 

Adresa sídla:              Litoměřická 280/48, 418 01 Bílina

 

IČO:                           272 98 671

 

Předmět podnikání OD:

         velkoobchod

         specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

         zprostředkování obchodu a služeb

 

MERO SEVER odbytové družstvo se sídlem v Bílině je založeno jako „skupina výrobců“ pro odbyt olejnin.

 

Vymezení komodity K3 olejniny:

Za olejninu pro účely obchodní činnosti MERO SEVER odbytové družstvo se považují tyto produkty:

         semeno řepky

         semeno máku

         semeno hořčice bílé i černé

         semeno lnu pěstované na semeno

         semeno slunečnice

 

Na členské schůzi byly předloženy zájemcům o vstup do OD tyto materiály:

  1. Stanovy OD
  2. Přihláška do družstva
  3. Smlouva o půjčce
  4. Metodika provádění nařízení vlády č. 655/2004 Sb.
  5. Společná pravidla pro výrobu, kvalitu, technologické postupy a obchodování

   

Zpracovala: Ludmila Holadová

Vydává:      OAK Most

                    KIS ÚK

 

Příloha : STANOVY.doc [doc ; 159232 bytů]
Příloha : Pøihla¹ka_do_dru¾stva_1.doc [doc ; 22528 bytů]
Příloha : Smlouva_o_pùjèce_VPR_-Probios.doc [doc ; 23552 bytů]
Příloha : Spoleèna_pravidla_obchodovani.doc [doc ; 37376 bytů]
Příloha : Metodika_k_programu_Zakladani_skupin_vyrobcu.doc [doc ; 115712 bytů]

 

Zařazeno v MERO sever OD