KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Letecká hasičská služba opět od června funguje

11/07/06

Zdroj: AGROWEB

Systém letecké hasičské služby (LHS) je od začátku června letošního roku znovu v plném provozu. Letouny a vrtulníky zapojené do LHS v letním období zajišťují hlídkovou činnost nad oblastmi, kde hrozí zvýšené nebezpečí vzniku lesních požárů. Informoval o tom mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Petr Kopáček.

Letouny a vrtulníky zapojené do systému v letním období zajišťují hlídkovou činnost nad oblastmi, kde hrozí zvýšené nebezpečí vzniku lesních požárů. Vedle včasného upozornění na případné lesní požáry se letecká technika v rámci LHS rovněž podílí na jejich likvidaci, ať již přímo hašením ze vzduchu, nebo tím, že spolupracuje s pozemními jednotkami požární ochrany a informuje je o poloze, podobě a postupu požáru, přístupových cestách, vhodných vodních zdrojích apod.
„Z pohledu prevence a ochrany lesů je letecká hasičská služba velmi účinným systémem, který minimalizuje škody způsobené lesními požáry, zejména v nepřehledném a nepřístupném terénu,“ uvedl Miroslav Radouš z ministerstva zemědělství.
Pro účely LHS je republika rozdělena na 14 pracovních sektorů tří kategorií, stanovených podle míry nebezpečí vzniku požáru a možné výše škod způsobených lesními požáry. Podle kategorie se pak odvíjí četnost hlídkových letů i stupeň vybavenosti a připravenosti letecké techniky místních stanic LHS.
LHS z velké části zabezpečuje soukromý provozovatel, kterého ve veřejné soutěži vybralo ministerstvo zemědělství. Na hlídkové a hasební činnosti LHS se rovněž podílejí vrtulníky Letecké služby Policie ČR. Kromě základen Letecké služby Policie ČR v Praze a v Brně vzlétají letadla LHS z dalších devíti stanic LHS rozmístěných po celé republice.