KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vojenským lesům a statkům loni rekordně vzrostl zisk

15/06/06

Zdroj: AGROWEB

Vojenské lesy a statky ČR (VLS) loni vytvořily hrubý zisk 75 milionů korun. Je to nejlepší výsledek firmy v historii. V roce 2004 hospodařila společnost se ziskem 19 milionů korun. Podle ředitele společnosti Josefa Vojáčka se loňského výsledku podařilo dosáhnout zvýšením efektivity provozu, nikoliv na úkor stavu lesa, vyšší těžby nebo vnitřního dluhu firmy.

O příznivý vývoj se zasloužily především organizační změny a širší nasazení nových výrobních technologií, zvláště lesních kombajnů, které umožnily snížit provozní náklady a zlepšily zpeněžení vytěženého dříví.
Pozitivní trend ve vývoji základních ekonomických ukazatelů státního podniku trvá i letos. Vedení VLS se proto rozhodlo získané prostředky investovat zpátky do provozu a do lesa, nad rámec běžných zdrojů. Firma pokračuje v obměně vozového parku a techniky a připravuje rozsáhlé zalesňování dosud nevyužívaných ploch.
Desítky milionů korun VLS vloží i do zlepšení stavu cest a do oprav provozních budov a zařízení. Ve zpřístupňovaných částech vojenských újezdů chce podnik vybudovat naučné stezky a zařízení pro turisty a cykloturisty. VLS spravují asi šest procent celkové lesní plochy u nás.


 

Zařazeno v Lesnictví a myslivost