KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na přímé platby má půjčit garanční fond

31/05/06

Zdroj: AGROWEB

Těsně před volbami bude vláda jednot o možnosti navýšit zdroje pro zemědělské dotace o dalších 500 milionů korun. Bezúročně by je měl na tento účel zapůjčit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, který dotace spravuje, Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Tak by vláda dorovnala přímé platby českých zemědělců na 65 procent úrovně ve starých členských zemích Evropské unie, tedy na povolené maximum.

Zařazeno v PGRLF