KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upozornění pro žadatele – program Půda

24/04/06

Zdroj: PGRLF

Upozorňujeme klienty, kteří si podali žádost o poskytnutí podpory ve formě dotace části úroků z hypotečního úvěru v rámci programu Půda do 30. 4. 2005 včetně a do konce roku 2005 měli s PGRLF, a.s. uzavřenou Smlouvu o dotaci, na povinnost předkládat PGRLF, a.s. každoročně ke dni 31. 12. prohlášení příslušného regionálního pracoviště Ministerstva zemědělství ČR, že hospodaření (provozování zemědělské výroby) na nakoupené půdě trvá, a to do 60ti dnů od výše uvedeného data.


Předložením Prohlášení o provozování zemědělské výroby k 31. 12. se rozumí doručení úředně ověřené kopie nebo originálu tohoto dokumentu na PGRLF, a.s.

Zařazeno v Aktuality, PGRLF