KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Řekli na XIII. sněmu AK ČR

03/04/06

Zdroj: APIC AK ČR


Na XIII.sněmu Agrární komory vystoupila i řada odborníků , politiků a lidí se vztahem k zemědělství a potravinářství. Jendím z nich je nepsorně i Josef Vozka, ředitel ÚZPI. Z jeho vystoupení vyjímáme:


Ústav zemědělských a potravinářských informací, jako akreditační  autorita, proškolilo a poradenskou akreditaci  vydalo již  řadě  pracovníků Agrární komory.Do  činnosti poradenství, přenosu a zprostředkování informací patří i podpora a rozvoj Krajských informačních středisek. Agrární komora  stála u jejich zrodu a významně se podílí na jejich činnosti.  ÚZPI svou technologií a informačním servisem přímo pomáhá  9 KISům. Naší snahou je tuto slibně se rozvíjející informační platformu dále posilovat a zkvalitňovat. 


Chci, aby se ÚZPI ve svých službách ještě zlepšil, a kromě toho, že nabízí rozsáhlou resortní knihovnu, poradenské služby a vzdělávání, spravuje Informační centrum bezpečnosti potravin, vydává vědecké časopisy a na svých internetových portálech poskytuje odborné informace, aby se svou kvalitou staly informační služby našeho ústavu pro vás nepostradatelné.  Proto mi také tolik záleží na dalším propojení informačních toků mezi naší pražskou centrálou a regiony prostřednictvím KISů, abychom od vás měli zpětnou vazbu a rychle reagovali na vaše požadavky.


Centrum bezpečnosti potravin
V současné době, kdy kolem nás obchází hrozba ptačí chřipky, jistě můžete ocenit služby našeho Informačního centra bezpečnosti potravin. Nespokojujeme se však pouze s pasivním předkládáním informací, ale máme řadu vzdělávacích a osvětových programů, například  „5 klíčů k bezpečnému stravování“, určený všem věkovým kategoriím spotřebitelů, převážně však dětem. Na tyto vzdělávací programy máme mimořádný ohlas a budeme v nich pokračovat.


Přístup k informacím jednoduchou cestou
ÚZPI má  po stránce technologické a odborné velice dobré zázemí. Chci prosazovat efektivní využití moderních technologií a takové organizační postupy, které umožní přístup k informacím jednoduchou cestou, ať je uživatel v podstatě kdekoliv. Velmi si přeji posunout komunikaci ústavu směrem k odborným útvarům ministerstva zemědělství a také k nevládním profesním organizacím.


Navázat na tradice
 ÚZPI sídlí, byla postavena,  jako Dům zemědělské osvěty a  Ústřední slovanská zemědělská knihovna a čítárna Československé akademie zemědělské. Byla postavena pro zemědělce a proto i v tomto roce, kdy budeme slavit  80 let od jejího otevření je nutné na tradice zemědělců navázat  a plně si je uvědomit. Sdělit veřejnosti význam zemědělského stavu a jeho přínos pro historii národa. ÚZPI, jako příspěvková organizace Ministerstva zemědělství plní především úkoly v oblasti zpřístupňování informačních fondů, zemědělského vzdělávání a poradenství. Je to zázemí pro celoživotní vzdělávání  zemědělců.Věřím, že rok 2006 bude rokem pro zemědělce a potravináře úspěšným, a to i díky rozvoji informačních, vzdělávacích a poradenských služeb.


Josef Vozka, ředitel ÚZPI

Zařazeno v Agrární komora ČR