KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace pro žadatele -povodně v březnu a dubnu 2006

24/04/06

Zdroj: PGRLF

Představenstvo PGRLF, a.s. na svém zasedání dne 18. dubna 2006 schválilo:  • Princip poskytnutí podpory
    Princip podpory zůstane v souladu se stávajícími investičními programy (Zemědělec, Zpracovatel, Odbytová organizace, Hygiena, Půda), uvedenými v Pokynech pro poskytování podpor PGRLF, a.s. v platném znění. Tzn. podnikatel musí splnit všechny podmínky pro poskytnutí podpory stanovené Pokyny pro poskytování podpor PGRLF, a.s. Navíc musí doložit vyjádření regionálního pracoviště MZe a škodní protokol, že byl při povodni v březnu a dubnu 2006 poškozen.
  • Forma podpory
    Forma podpory zůstane v souladu s výše uvedenými programy a to formou:
    Dotace na úhradu části úroků z úvěru a garance bankovních úvěrů.
  • Výše podpory
    Dotace na úhradu části úroků z úvěru:
    Výše dotace na úhradu části úroků z úvěru bude stanovena tak, aby podnikatel z postižených oblastí hradil pouze povinné minimální 1% úroku z poskytnutého úvěru tak, jak stanoví Pokyny pro poskytování podpor PGRLF, a.s.
  • Garance bankovních úvěrů:
    Výše garance bankovních úvěrů zůstane shodná s výší uvedenou v Pokynech pro poskytování podpor PGRLF, a.s.

Ukončení přijímání žádostí o poskytnutí podpory je stanoveno na 31. prosince 2006.

Zařazeno v Aktuality, PGRLF