KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Finanční podpora pro stavbu a obnovu skladů pro obiloviny a olejniny

30/03/06

Specifická část Pravidel pro žadatele pro nový investiční záměr

MZe schválilo dne 6.3.2006 zpřesnění Pravidel pro žadatele z OP Zemědělství týkající se nového investičního záměru f) Investice do rekonstrukce/výstavby skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny; investice do technologií posklizňových úprav, hodnocení a skladování obilovin a olejnin v rámci podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím podnikatelům.


Specifické podmínky si můžete stáhnout zde:


Příloha : 1141743013062.pdf [pdf ; 90944 bytů]


Příloha : 1141743111843.doc [doc ; 161280 bytů]
Příloha : 1141743274171.pdf [pdf ; 40552 bytů]
Příloha : 1141743372031.pdf [pdf ; 44441 bytů]
Příloha : 1141743511968.pdf [pdf ; 34610 bytů]


Příloha : 1141743452828.pdf [pdf ; 33296 bytů]

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR