KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovisko AK ČR k předčasnému ukončení zemědělské činnosti

25/01/06

Zdroj: APIC AK ČR


Sděluji stanovisko Agrární komory České republiky k uvažovanému nezařazení podpory předčasného ukončení zemědělské činnosti do připravovaného Programu rozvoje venkova.Jsme pro zachování uvedeného titulu z těchto důvodů:


– předčasné ukončení zemědělské činnosti se již podporuje 2 roky – v roce 2004 nemohla být čerpána, protože příslušný předpis vyšel až v roce 2005.
V roce 2005 je přihlásilo zhruba 300 zájemců, kteří budou čerpat podpory
až po předání farmy, tedy nejdříve v roce 2006. Pokud by se v podpoře dále
nepokračovalo, byly by dosavadní a budoucí nejméně 15 leté náklady na
administraci neúměrně vysoké. Dosavadní náklady by vlastně přišly
v niveč,


– podpora předčasného ukončení zemědělské činnosti je v souvislosti
s tahem reformy Společné zemědělské politiky, podporou zvyšování koncentrace a tím konkurenceschopnosti,


– jde o nástroj přibrzďování tendence ke stárnutí podnikatelské struktury
v zemědělství a na venkově vůbec.


     Věřím, že k naším argumentům bude přihlédnuto.


      S pozdravem
        Ing. Jan Veleba, v.r.


Vážený pan
Ing.Martin  F a n t y š
vrchní ředitel strukturálního úseku
Ministerstvo zemědělství ČR
P r a h a


Zařazeno v Aktuality