KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Socioekonomické ukazatele MAS – zařazení podle LEADER

23/01/06

MAS

 Vzhledem k nekompletnosti databáze vzniklých a již fungujících místních akčních skupin v Ústeckém kraji žádáme o vyplnění přiložené tabulky tak, abychom mohli vytvořit databázi MAS v Ústeckém kraji a vzájemně komunikovat.


Vyplněné tabulky zasílejte na adresu Krajského informačního střediska ÚK.


Děkuji za spolupráci


Ludmila Holadová – vedoucí KIS ÚK


 Přehled  sdružení MAS v Ústeckém kraji: Příloha : Socio_ukazatele.xls [xls ; 21504 bytů]


Zde je ke stažení prázdá tabulka k vyplnění: Socioekonomicke_ukazatele_-_prazdna.xls [xls ; 18432 bytů]

Zařazeno v MAS