KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Posunutí příjmu žádostí osmého a devátého kola Operačního programu zemědělství

19/01/06

Článek MZe

Ministerstvo zemědělství vychází vstříc podnětům ze strany odborné veřejnosti a posouvá termíny pro překládání žádostí o podporu. Tento posun umožní žadatelům lépe zpracovat a předložit své projekty.


 


Osmé kolo příjmu žádostí se posunuje z termínu 9. až 27. ledna 2006 na termín 6. až 24. února 2006, 12.00 hodin a bude se týkat následujících opatření, podopatření a investičních záměrů:


·        podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícícím zemědělcům, investiční záměry:


a)     racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí a koz


b)     racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu nosnic


c)      zlepšení míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy


d)     investice na rekonstrukce a technologie na skladování ovoce a zeleniny


·        podopatření 1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností


·        podopatření 1.3.4 Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd


·        podopatření 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů


·        podopatření 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství


·        opatření 2.3. Rybářství


 


Deváté kolo příjmu žádostí se posunuje z termínu 13. až 31. března 2006 na termín 10. až 28. dubna 2006, 12.00 hodin a bude se týkat následujících opatření, podopatření a investičních záměrů:


·        opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing


·        opatření 1.3. Lesní hospodářství (kromě podopatření 1.3.4.)


·        podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny


·        podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER +), investiční záměr c) Osvojování schopností


 


Pravidla pro žadatele a podmínky příjmu žádostí se tímto nemění. Žadatelé mohou předkládat své žádosti ve výše uvedených termínech na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského investičního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě.


 


Tomáš Loskot


tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR