KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Obnovitelné biologické materiály pro nepotravinářské účely

02/12/05

Workshop pořádaný Evropskou komisí v červnu 2005, na kterém se hodnotily výsledky zemědělské výzkumu EU (1998–2004) zaměřeného na obnovitelné zdroje.

Dne 28. června 2005 se konal v Bruselu workshop, který organizovala Evropská komise, Generální ředitelství pro výzkum. Na uvedené akci bylo prezentováno 31 výzkumných projektů financovaných z prostředků 5. rámcového programu EU v tématické strategii “Life sciences”. Z uvedených 31 projektů se 11 projektů zaměřovalo na chemikálie, 13 projektů na polymery a vlákna a 7 projektů na biologické prostředky.Příloha : Celkový přehled o řešených projektech [pdf ; 310717 bytů]


 


Pro osm projektů, které již byly dokončeny, jsou uvedeny souhrnné zprávy – výsledky, ke kterým se dospělo.


 


Cílem workshopu bylo identifikovat další zaměření výzkumu v oblasti obnovitelných biologických materiálů, a to pro přípravu 7. rámcového programu výzkumu v EU. Workshop měl rovněž poskytnout jasná doporučení pro financování slibných oblastí, což má napomoci zlepšení průmyslové konkurenceschopnosti EU a rozvoji venkova.


 


europa.eu.int


 

Zařazeno v Obnovitelné zdroje