KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výzva k podpoře opatření přijatých krizovým štábem AK ČR ze dne 29.9.2005

06/10/05

Výzva KAK ÚK

 


 


Všem zemědělcům


sdruženým v OAK Louny, Litoměřice, Most – Teplice, Chomutov a Děčín – Ústí nad Labem


 


 


V Ý Z V A


k podpoře opatření přijatých krizovým štábem AK ČR ze dne 29.9.2005


 


 


     Představenstvo Krajské agrární komory Ústeckého kraje na svém zasedání dne 5.10.2005 v Mostě projednalo vážnou situaci, která je u většiny zemědělských podniků a farem v kraji a vyjadřuje plnou podporu opatření přijatých krizovým štábem AK ČR.


 


     Zemědělci Ústeckého kraje sledují pečlivě snahu a rozvahu představitelů AK ČR při jednání o řešení velmi vážné finanční situace v agrárním sektoru.


 


     Tato napjatá situace vyplývá z kritického nedostatku finančních prostředků v důsledku nízkých tržeb ze zemědělské výroby a neustále se zvyšujících cen vstupů, což má vliv na vyrovnání závazků zemědělců.


 


          Rovněž vládní návrh rozpočtu na rok 2006 nepokrývá rozsah dotací a přísliby, které nám dala vláda při našem vstupu do EU. Nechceme nic navíc, stačí nám zabezpečit ve státním rozpočtu na rok 2006 úplné spolufinancování evropských plateb včetně přímých plateb do vyjednané výše v přístupové smlouvě, tj. 65% toho co dostávají země EU-15.


 


     Pokles výroby mléka, masa, nižší ceny za obilí se promítly do snížení produkce v našem kraji v roce 2005 více jak o 1,6 mld Kč.


 


     Jsme připraveni, v případě potřeby obhájit své požadavky a plně podpořit kroky AK ČR a připojit se k ostatním zemědělcům ČR razantnějším jednáním.


 


     Plně důvěřujeme ve správnosti nastavené cesty AK ČR a věříme v úspěšná jednání představitelů AK ČR s představiteli vlády ČR.


 


 


 


 


 


 


Ludmila Holadová v.r.                                     Ing. František Loudát CSc. v.r.


 


 


 

Zařazeno v Aktuality