KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Program Leader pomáhá i zemědělcům

14/10/05

Článek APIC


Nikiforos Sivenas, ředitel pro Horizontální aspekty rozvoje venkova EK, na semináři k rozvoji venkova, který se konal v minulém týdnu v Parlamentu ČR vyzvedl význam programu Leader, kterého využívají farmáři starých členských zemí již od minulého roku.Na školeních, která k programu rozvoje venkova EAFRD dělala i Agrární komora České republiky spolu se svou členskou organizací Zemědělským svazem zemědělcům jeho specifika vysvětlovala. „Zvýšená finanční podpora venkova plynoucí z fondu EAFRD bude vyžadovat velmi zodpovědný přístup všech příjemců podpor při přípravě podnikatelských plánů a užší spolupráci mezi zemědělskými subjekty, obcemi a vůbec všemi obyvateli venkova. Bude zapotřebí mnohem velkoryseji než dosud přistupovat k přípravě záměrů a plánů rozvoje a nezahledět se jen na zájmy jednoho subjektu. Jen tehdy se nám podaří plně využít rozmanité možnosti fondu EAFRD k zajištění stability venkovského obyvatelstva, konkurenceschopnosti místní produkce a zlepšení kvality života ve všech venkovských regionech,“ uvedl na semináři mimo jiné ministr zemědělství Petr Zgarba.

Zařazeno v Aktuality