KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pokuty za překročení mléčných kvót

11/10/05

Článek Agroweb

Evropská komise vymáhá 364 miliony eur od deseti členských států za překročení mléčných kvót v kvótovém roce 2004/2005. Vychází přitom ze zpráv, které musí členské státy předkládat každoročně do prvního září. Podle nich a předběžných výpočtů komise překročilo devět členských států své mléčné kvóty na dodávky do mlékáren. Jeden další členský stát přečerpal svou kvótu pro přímý prodej spotřebitelům. Těchto deset členských států musí celkem zaplatit 364 miliony eur.

(V kvótovém roce 2003/2004 činila tato pokuta 385 milionu eur.) Kvótový rok běží od 1. dubna do 31. března následujícího roku.
Pro kvótový rok 2004/05 byla celková kvóta pro dodávky mléka do mlékáren 126 milionů tun. Dělila se na 641 tisíc individuálních kvót pro celou evropskou pětadvacítku. Devět států: Belgie, Dánsko, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Španělsko a Rakousko své dodávkové kvóty překročilo, a to celkem o 1,069 milionu tun. Šest členských států — Francie, Řecko, Velká Británie, Portugalsko, Finsko a Švédsko— své kvóty plně nevyužilo. Deset nových členských států své kvóty nepřekročilo. Podle mínění komise zejména díky tomu, že se u nich do kvótového roku počítalo pouze 11 měsíců produkce počínaje prvním květnem 2004. Celková kvóta pro přímý prodej mléka spotřebitelům činila dva miliony tun. Tři státy, a to Velká Británie, Itálie a Nizozemsko tyto své kvóty překročily, a to dohromady o 24 554 tun. Z toho plyne poplatek celkové výši osm milionů eur. Za každý kilogram nad danou kvótu se platí 0,3327 eura.

Zařazeno v Aktuality