KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005

14/10/05

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmivText s významem pro EHP

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:


 Příloha : Text nařízení [htm ; 66937 bytů]


Příloha : Nové standardy Evropské unie při výrobě krmiv [pdf ; 672145 bytů]

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky