KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Myslíme na stáří a různá rizika

14/10/05

Článek APIC


Agrární komora se mimo řady dalších aktivit věnuje i vzdělávání svých členů a snaží se pro ně získávat i určité výhody. V poslední době jsme na stránce AGRObase přinesli jednak podrobný výklad o výhodách jaké pro členy AKČR znamená pomoc Rozhodčího soudu při řešení jejich sporů.Popisovali jsme podstatu seminářů pořádaných na téma EAFRD a pomoc při sestavování projektů týkajících se rozvoje venkova. Tentokrát se vedení AKČR během schůzky s bývalým ministrem financí, ředitelem pro penzijní připojištění společnosti ING s Jiřím Rusnokem zajímalo o možné výhody pro své členy z hlediska životního pojištění.


Tři důvody pro pojistku
„V prvé řadě jde o bezpečnou a zajímavou formu spoření. Za druhé je škoda nevyužít státní podpory, jíž lze rozdělit na státní příspěvky a daňové úlevy. Do třetice je zajímavý i příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění,“ uvedl Jiří Rusnok.
„Ve světle posledních událostí týkajících se rozpočtu si uvědomujeme i tu skutečnost, že státní penze bude nedostatečná. Stát zatím o potřebné penzijní reformě jen mluví a tak se zodpovědnost za budoucí zabezpečení přesouvá na občana. Je proto určitě zajímavé nechat si vysvětlit v čem spočívá spořící efekt životního pojištění, zvláště když je provázen daňovými úlevami“ uvedl Jan Veleba prezident AKČR.


Životní pojištění snižuje daně
„Běžně placené pojistné na životní pojištění je možné odečíst si ze základu daně, a to až do výše 12 tisíc korun ročně. Musí se však jednat o tzv. soukromé životní pojištění, tedy pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití, či důchodové pojištění. Výplata pojistného plnění musí být ve smlouvě sjednána až po 60 měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v roce, kdy se pojištěný dožije 60ti let. V zákoně o daních z příjmů je stanovena i taková podmínka, že pojistník musí být zároveň pojištěným. Není si tedy možno z daní odečítat například pojistné, které klient platí dětem,“ vysvětlil Rusnok. Jak dále uvedl, v poslední době se stává velmi populární u zaměstnavatelů, přispívat svým zaměstnancům na toto pojištění.“Pokud přispívá zaměstnavatel, získáte touto formou větší výhodu nežli navýšením mzdy. Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění až do výše 12 000 Kč ročně nevstupuje do základu daně z příjmu zaměstnance a nezávisle na výši nevstupuje do vyměřovacího základu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění,“ řekl Rusnok.


Solidní životní úroveň i v důchodovém věku
Penzijní připojištění se státním příspěvkem představuje výhodnou formu spoření, která napomůže zachovat si solidní životní úroveň i v důchodovém věku. Zaměstnavateli umožňuje ocenit zaměstnance jinak než navýšením mzdy a výsledný finanční efekt je pro zaměstnance, díky daňovému zvýhodnění, výrazně vyšší. Z příspěvku se totiž neplatí sociální ani zdravotní pojištění a ani daň z příjmů, pokud příspěvek není vyšší než 5 % hrubé mzdy (pro zaměstnavatele je daňově optimální příspěvek ve výši 3 % hrubé mzdy).
Jedná se o státem podporovanou formu spoření – účastník může získat státní příspěvek až 150 Kč měsíčně, maximální státní příspěvek obdržíte, pokud váš příspěvek činí 500 Kč měsíčně. Pokud spoříte více než 6 000 Kč ročně, můžete získat daňovou úlevu až 12 000 Kč za rok,“ vysvětlil Jiří Rusnok.


Tři důležité zásady životního pojištění
 Smlouva je uzavřena s fyzickou osobou a ta je pojistníkem.
 Sjednaná výplata pojistného plnění je po 60 měsících od uzavření smlouvy.
 Sjednaná výplata je nejdříve v roce, kdy se klient dožije 60 let věku.


Výše příspěvků účastníka Výše státního příspěvku v Kč
100 Kč – 199 Kč 50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč
200 Kč – 299 Kč 90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč
300 Kč – 399 Kč 120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč
400 Kč – 499 Kč 140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč
500 Kč a více 150 Kč


Modelový příklad se zohledněním vlastního příspěvku zaměstnance
Věk zaměstnance při sjednání pojištění: 30 let, příspěvek zaměstnance: 200 Kč, příspěvek zaměstnavatele: 300 Kč, předpokládané roční zhodnocení: 4 %
Hodnota fondu v 60 letech: 405 280 Kč – podíl jednotlivých složek

Zařazeno v Aktuality