KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace z jednání krizového štábu AK ČR

03/10/05

Článek APIC


Dne 29.9.2005 se sešel na svém prvním jednání krizový štáb Agrární komory ČR, složený ze zástupců jednotlivých krajů, užšího vedení Agrární komory ČR a předsedů Zemědělského svazu ČR a Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů.Krizový štáb projednal aktuální ekonomickou situaci členských organizací Agrární komory a výzvu Regionální agrární komory Jihomoravského kraje ze dne 21.9.2005 a konstatoval, že základní příčinou hroutících se finančních toků je vedle nízkých farmářských cen všech komodit rostlinné produkce časový posun příjmu dotací až na konec roku.


Jednání krizového štábu předcházelo dne 28.9.2005 obsáhlé jednání prezidenta Agrární komory s ministrem zemědělství Petrem Zgarbou, na kterém byla konstatována shoda ve vnímání hlavních problémů, které byly ministrovi předány písemně, a metodách jejich řešení.


Hlavní závěry jednání krizového štábu:
1) Trváme na jednání s premiérem vlády za účasti ministra zemědělství a požadujeme jeho uskutečnění v průběhu příštího týdne,


2) Hlavní body jednání s premiérem
– překlenovací úvěry s úrokovou dotací PGRLF
– rozpočet 2006 se zřetelem na plné vykrytí přímých plateb, to je 65%
Mimo těchto hlavních témat se bude jednat o:
– biopalivech
– otevření jednání s EU o podmínkách přistoupení
– návratných finančních výpomocích,


3) Po uskutečnění jednání s premiérem za účasti ministra zemědělství se neprodleně sejde štáb opět a situaci vyhodnotí. V případě neúspěchu připraví plán protestních akcí.


Tyto závěry přijal krizový štáb ve shodě, jednání mělo věcný a konstruktivní charakter.


Složení skupiny reprezentantů pro jednání s premiérem:
• Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR
• Pavel Novotný, viceprezident AK ČR
• Ing. Jan Záhorka, tajemník AK ČR
• Ing. František Zobal, předseda DR AK ČR
• Ing. Miroslav Jirovský, předseda ZS ČR
• Ing. Zdeněk Koubek, předseda ČMSZP 

Zařazeno v Aktuality