KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Skladovatelé nabídli SZIF kapacity na více než půl milionu tun obilí

20/09/05

Článek AGROWEB

V úterý 13. září otevřeli pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu obálky s nabídkami do trvalého výběrového řízení na skladování intervenčně nakoupených obilovin ze sklizně roku 2005. Výběrového řízení se účastnilo 15 uchazečů, kteří SZIF nabídli celkovou skladovací kapacitu ve výši 336 500 tun, z tohoto množství připadlo na destinační nabídky 63 000 tun, na loco nabídky cizích subjektů 37 000 tun a na loco nabídky skladovatelů 236 500 tun. Informovala o tom mluvčí fondu Jitka Sluková.

Upozornila, že uvedené číselné údaje jsou pouze předběžnými výsledky. SZIF musí ověřit všechny formální náležitosti nabídek a u nových skladů prověřit vhodnost jejich použití kontrolami na místě. Konečnou výši množství skladovacích prostor bude SZIF znát až poté, co se subjekty uzavře smlouvy.
Tisková mluvčí připomněla, že trvalé výběrové řízení probíhá od 30. srpna 2005 (první uzávěrkový termín) do odvolání (oznámením posledního uzávěrkového termínu). Uzávěrkovým termínem bude každé druhé úterý 12 hodin.
„Z červnového výběrového řízení na skladovací kapacity určené pouze pro destinační nabídky bylo získáno zhruba 185 000 tun skladovacích prostor. Celkem je tedy SZIF nabídnuto zhruba 521 500 tun skladovacích prostor,“ sdělila Sluková.

Zařazeno v Aktuality