KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci programu LIFE pro rok 2005-2006

02/08/05