KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci programu LIFE pro rok 2005-2006

02/08/05

Komise vyzývá právnické osoby sídlící v Evropské unii a v kandidátských zemích přidružených k LIFE, aby předložily návrhy projektů pro výběrové kolo programu LIFE pro období 2005–2006.

Termín pro předložení projektů na národní kontaktní místo v případě projektů předkládaných českými subjekty a další informace získáte prostřednictvím kontaktních osob:


Mgr. Martin Petrtýl, vedoucí oddělení programů EU


e-mail: martin_petrtyl@env.cz


tel: 267 122 577


nebo


Mgr. Michal Petrus, odborný referent


e-mail: michal_petrus@env.cz


tel: 267 122 898


nebo na webových adresách:


www.env.cz


http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm


 


Zdroj: MŽP, 2. 8. 2005