KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výzva k jednání s poslanci PSP ČR o změně zákona č. 526/1990 o cenách

04/08/05

Výzva AK ČR k jednání s poslanci o změně zákona

Při projednávání návrhu zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrovými družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákon. – (zákon o finančních konglomerátech), senátní tisk 118 (tisk PS 835), byla vypuštěna část třicátá třetí, která zní:


 V § 2 odstavec 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, zní:


 Změna zákona o cenácách              


„(3) Prodávající nesmí zneužívat svého hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený hospodářský prospěch prodejem za sjednanou cenu zahrnující neoprávněné náklady nebo nepřiměřený zisk nebo k tomu, aby narušoval tržní prostředí uplatňováním podnákladových prodejních cen. Kupující nesmí zneužívat svého hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený hospodářský prospěch nákupem za sjednanou cenu výrazně nedosahující oprávněných nákladů.“


 Tento text by umožňoval řešit narušení tržního prostředí uplatňováním podnákladových prodejních cen a umožňoval by finančním orgánům efektivně proti tomuto nešváru zasahovat.


 Dosud zákon o cenách postihoval pouze zneužívaní hospodářského postavení k získaní nepřiměřeného hospodářského prospěchu prodejem za sjednanou cenu zahrňující neoprávněné náklady nebo nepřiměřený zisk – §2 odst. 3 zákon č. 526/1990 Sb. o cenách.


 Nově by zákon umožňoval postihovat i podnákladové ceny. Typickým příkladem jsou některé prodeje v obchodních řetězcích, které nedosahují ani nákladů na surovinu. Řetězce pak vynucují nízké ceny na zpracovatelích a ti pak na zemědělcích.


 Cenová kontrola při posuzování oprávněnosti ceny přihlíží i ke všem faktorům, které s cenou souvisejí a ovlivňují ji, jako je regálné, zalistování, zaváděcí poplatky apod. Dosud i když to cenová kontrola zjistila, nemohla takové jednání postihnout.


 Připomínám, že řada mlíkáren a cukrovarů bylo za neoprávněné ceny, nebo nedodržování cenové regulace, postiženo.


 I když jde pouze o jedno z opatření, které by mohlo napomoci k zlepšení postavení zemědělských prvovýrobců, je potřeba se za jeho přijetí zasadit.


 Předloha výše uvedeného zákona byla nyní senátem vrácena do poslanecké sněmovny – její jednání začíná 18. srpna.


 Vedení AK ČR se na Vás obrací s výzvou, abyste v okruhu své působnosti jednali s poslanci v jejich poslaneckých obvodech o tom, aby výše zmíněný návrh zákona byl znovu doplněn o změnu zákona o cenách.


 Výsledek jednání s uvedením jména poslance prosím sdělte na emailovou adresu právníka AK ČR kucian@akcr.cz nebo na sekretariat@akcr.cz


 Ing. Jan Záhorka – tajemník AK ČR

Zařazeno v Aktuality