KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výstavba a rekonstrukce skladů obilovin

22/08/05

Stručná informace ze semináře – 16.8.2005

Seminář „Výstavba a rekonstrukce skladů obilovin“, 16. 8. 2005 – Havlíčkův Brod


V úterý 16. srpna Agrární komora uspořádala odborný seminář týkající se v současné době velice palčivého problému – situace na trhu s obilovinami, kterého se zúčastnilo 332 osob z celé ČR. Hlavním cílem semináře bylo představit zemědělské veřejnosti možnosti při budování a rekonstrukci skladů obilovin a olejnin.


Prezident Agrární komory ČR seznámil zúčastněné se stávající situací na trhu s obilovinami a postoji a filozofií AK při řešení této nepříznivé situace.


Zástupci Ministerstva zemědělství představili pozici svého úřadu k současné situaci. Náměstek ministra zemědělství pan Zdeněk Růžička zdůraznil, že ministerstvo hodlá vystavět státní obilní sklady, které umožní SZIFu pružně reagovat při intervenčním nákupu a ředitel Operačního programu MZe pan Pavel Sekáč seznámil veřejnost s návrhy MZe na zřízení dotačního opatření na výstavbu a rekonstrukci skladových kapacit v rukou prvovýrobců s 50% příspěvkem z fondů EU. Toto opatření by měl Brusel v průběhu září schválit a zhruba od ledna 2006 by se měli přijímat žádosti.


Dále pan Josef Zedník z MZe představil možnosti využívání Zemědělských veřejných skladů a využití tzv. Skladních listů jako cenných papírů.


Závěrečné části semináře představily renomované firmy zabývající se výstavbou posklizňových technologií své produkty a seznámily posluchače s možnostmi a novými trendy v této oblasti.


Obrovský zájem zemědělské veřejnosti nás velice překvapil a malinko zaskočil, proto bychom se chtěli všem zúčastněným omluvit za drobné těžkosti s přeplněním sálu a bereme si z toho poučení pro další akce tohoto typu.


V následujícím dokumentu naleznete program celého semináře, přednášky jednotlivých přednášek i další informace k představené problematice.


Program:


1. Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR
Přivítání


Filozofie Agrární komory při řešení komodity obilí
prezentace 
[ppt 111kB]


2. Ing. Zdeněk Růžička, náměstek ministra zemědělství
Řešení obilí z pohledu vlády, aktuální problémy českého zemědělství 
[odkaz na stránky MZe]


3. Ing. Pavel Sekáč, ředitel odboru Řídící orgán OP, MZe
Operační program a možnosti rekonstrukce stávajících a výstavba nových skladů 
[odkaz na stránky MZe]


4. Výzkumný ústav zemědělské techniky
zaslal tento materiál 
[doc.48kB]


5. Ing. Josef Zedník, Ministerstvo zemědělství
Problematika zemědělských veřejných skladů 
[odkaz na stránky MZe]


6. Představení vybraných firem, které se zabývají výstavbou obilních skladů a jejich odborná nabídka
Zařazeno v Komodity