KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace vedení AK ČR – žňové informace č. 10

09/08/05

Žně 2005 – informace č. 10 AK ČR

Aktuální situace ve sklizni obilovin a řepky


 


                                                             celkem AK ČR              Sklizeň  k datu 8.8. 2005


Druh


 


Osev


2005


(dle ČSÚ)


ČR v ha


Sklizeno


celkem


2005


(ha)


ha výnos


(t/ha)


 


2004/ 2005


Ceny plac.pěstitelům


rozmezí(Kč/t)


Poznámka


Sklizeno


%


 


Pro účely potravinářské


*Krmné  a


Nepotrav.


 


Pšenice ozimá


 


762792


 


200238


 


5,96


 


5,31


 


 


26


 


Pšenice jarní


 


57647


 


1681


 


4,35


 


4,33


 


 


3


 


Ječmen ozimý


 


124804


 


122739


 


5,15


 


4,66


 


 


98


 


Ječmen jarní


 


396723


 


113385


 


4,91


 


4,85


 


 


29


 


Žito


 


46903


 


6871


 


5,29


 


4,34


 


 


15


 


Oves


 


51666


 


190


 


3,88


 


3,79


 


 


 


Triticale


 


64811


 


8720


 


4,86


5,11


 


 


13


OBILOVINY


   celkem


 


1505346


 


453824


 


 


 


                                                 30


 


Řepka olejná


 


267160


 


186189


 


3,60


 


2,96


 


 


70


                 *u řepky– cena na výrobu metylesteru 


 


Komentáře z jednotlivých krajů


 


Pardubický kraj


Obilí se většinou neprodává, pouze skladuje. Podniky ZZN stále nabízejí shodné ceny. Kvalita obilí je známa  jen z okresu Pardubice, kde  mají pšenice zatím nižší objemovou hmotnost a N látky. Část splňuje  parametry SZIF.  Sklizeň se z důvodu nepřízně počasí opožďuje.


Požadavek z některých okresů na zveřejnění objemu nabídky řepky přes AK ČR do Setuzy.


 


Královehradecký kraj


U sklizených ozimých řepek se olejnatost pohybuje mezi 40 – 42%


Obiloviny –  špatná kvalita, – nízká objemová hmotnost


nízké pádové číslo


nízký obsah dusíkatých látek


 


Olomoucký kraj


Řepka je sklizena ze 75 %. Obiloviny celkem jsou sklizeny z 1/3 ploch, téměř sklizen je ozimý ječmen, jarního ječmene je sklizeno 44 % a pšenice ozimé 25 %.


Kvalita řepky je dobrá (olejnatost). Pšenice v mnoha případech nedosahují požadovaných kvalitativních parametrů. Ceny jsou zpravidla zálohové. Zemědělci nejsou ochotni za uvedených cen obchodovat.


Od ½ minulého týdne komplikuje sklizeň deštivé počasí.


Ceny. Stagnují, nic se nemění, zemědělci i výkupy vyčkávají, většina obilí a řepky jde na zelené úvěry.


 


Liberecký kraj


Nedodal komentář


 


Karlovarský kraj


Nesklízí se, obilí není zralé a je špatné počasí


 


Jihočeský kraj


Nedodal komentář


 


Ústecký kraj


Postup žní se nadále zpomaluje v důsledku častých dešťů. Kvalita potravinářské pšenice je  nízká , není dosaženo  u některých,  např.  okres Most, hektolitrové váhy.


Obilí se většinou skladuje , jen u  zelených úvěrů  se dodávka  realizuje  ve velmi nízkých cenách. Odbytové družstvo Bioetanol  Sever  informuje zemědělce o možnostech prodeje  do SRN. Velmi kladně je hodnoceno vystoupení presidenta  AK Ing. Veleby v Radiožurnálu. Odpovědi a stanoviska pana ministra byla nepřesvědčivá. Kritika SZIFu  k intervenčnímu nákupu.


 


Zlínský kraj


Deštivé počasí přibrzdilo žňové práce v druhé polovině týdne.


Ječmen ozimý je sklizen na  100% s průměrným výnosem 4,6 t na ha.


Celkově je sklizeno ve Zlínském kraji 42 % osetých ploch obilovin a řepky  95,45 %.


 


Jihomoravský kraj


V okrese Znojmo sklizeno 65 % ploch.


Kvalita: pšenice potravinářská – stále se vyskytují problémy s pádovým číslem a hlavně s objemovou hmotností( důsledek sucha v červnu).


Cena: Agrofert – zatím ceny nezveřejnil


Informativní ceny    potravinářská pšenice       2100   – 2500 Kč/t


                                 krmné obilí                       1600    2000 Kč/t


 .                               řepka                                 5000 – 5300 Kč/t


 


Středočeský kraj


Nižší objemová hmotnost u pšenic. Přívalové deště a kroupy na okrese Benešov- poškozeny zejména porosty řepky


 


Komentář vedení AK:


Obecně  • letošní žně jsou nyní už opožděné (počasí), výnos se bude s postupujícím datem snižovat, ekonomicky jsou nejhorší od roku 1989 (ceny obilí kontra ceny energie)

  • cena obilí jsou výsledkem dramatického poklesu stavů zvířat (za posledních 10 let mínus 0,7 mil. ks skotu a 1 mil. ks prasat = mínus 1,3 mil. t krmného obilí), česká agrární soustava je na začátku „maďarské cesty“ (půda bez dobytka)

  • stát nemá v rukou základní regulační nástroj nutný pro intervenční zásah – sklady

  • založení Národního obilního odbytového družstva je životní nutností

 


Konkrétně  • je signalizovaná nízká kvalita potravinářské pšenice, v některých oblastech je její podíl pouze 20 až 25% v porovnání s dlouhodobým vývojem

  • vedle poptávky z Německa, která je ale limitovaná zastavením žní v příhraničních oblastech, začíná poptávka polských obchodníků:

krmné obilí, splatnost 21 dnů, cena 2.300 Kč/t („na dvoře)


totéž v září – 2.350 Kč/t


řepka, 5.500 Kč/t, platba v hotovosti  • ceny v Hamburku

109 Eur/t potravinářská pšenice


100 Eur/t krmný ječmen


124 Eur/t slad  • ceny v jižních státech postižených suchem

potravinářská pšenice – 125 až 140 Eur/t


krmné obiloviny – 115 až 138 Eur/t  • pozor – máme informace z osobního kontaktu z Německa, že zde v minulém týdnu došlo k nárůstu ceny krmného obilí o 3 Eur/t a očekává se pokračování tohoto trendu

 

Zařazeno v Aktuality, Komodity