KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

EAFRD

22/08/05

Příprava národních programovacích dokumentů pro Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Pod následujícími odkazy je k dispozici ke stažení návrh
    „Nařízení Rady o podpoře rozvoje venkova
     z prostředků Evropského zemědělského fondu
     pro rozvoj venkova (EZFRV – EAFRD“


Český překlad „kompromisního znění“ ze 17.5.2005 je v souboru NRcz_2005_05_17.doc.
 

Zařazeno v Rozvoj venkova