KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jak získat evropské peníze pro obce, města a regiony?

20/07/05

Několikadenní vzdělávací setkání koordinátorů a politiků z radnic Zdravých měst, obcí a regionů tzv. Školy Národní sítě Zdravých měst (NSZM, pořádá tato asociace pravidelně od roku 2003. Letní škola 2005 proběhne ve dnech 12.–15. července v Jihlavě. Jedním z hlavních témat tentokrát bude získávání dotací z fondů Evropské unie.

 
 


V rámci Letní Školy NSZM jsou jejím členům zdarma poskytovány programy akreditovaného vzdělávání, které jsou součástí profesního vzdělávání koordinátorů Projektu Zdravé město* a místní Agendy 21* (PZM a MA21). Účastní se jich ale také komunální  politici zodpovědní za realizaci PZM a zástupci organizací, které s NSZM spolupracují. Letošní setkání by měli navštívit rovněž reprezentanti Ministerstva pro místní rozvoj, vnitra a životního prostředí. Pravidelnou součástí Škol Zdravých měst je trénink dovedností a znalostí potřebných pro realizaci Projektu Zdravé město (např. propagace, moderování setkání s veřejností a mnoho dalších) a způsobů, jak vytvořit úspěšný projekt financovaný z fondů EU. V Jihlavě se tentokrát vzdělávací program zaměří především na možnosti získávání a využívání fondů EU a metodiku strategického řízení ve Zdravých obcích, městech a regionech. Program bude veden odbornými lektory, ale poskytuje zároveň možnost všem zúčastněným přijít s vlastními návrhy či problémy souvisejícími s realizací Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 a zapojit se do diskuze. „Znáte výhody Zdravých měst při získávání zdrojů z EU a dokážete je efektivně využít?“ – právě na tuto otázku budou hledat odpovědi účastníci úterního diskusního workshopu (12. 7. 2005 od 10.00 do 17.00 hod). V roce 2005 budou jarní, letní i podzimní škola Národní sítě Zdravých měst zaměřeny na realizaci první části dvouletého akreditovaného vzdělávacího programu pro koordinátory PZM a MA21. Letní škola proběhne 12.–15. 7. 2005 v Jihlavě, podzimní pak 2.–4. 11.2005 v Prostějově.


 


*  Mezinárodní Projekt Zdravé město – v roce 1988 iniciovala Světová zdravotní organizace a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za patnáct let trvání projektu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Maďarsko aj.). Základním cílem této aktivity je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života.


 


 *  Místní Agenda 21 – mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni (města, obce, regiony). V ČR podle místní Agendy 21 postupují např. radnice Zdravých měst. Cílem je vytváření procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen součastných obyvatel měst, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností. Udržitelný rozvoj je jedním z cílů EU a OSN.


 


*  Národní síť Zdravých měst ČR – asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují mezinárodní Projekt Zdravé město (PZM) – Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. NSZM má dnes 62 členů, s regionálním vlivem na 1111 měst a obcí, ve kterých žije 2,4 milionu obyvatel (25 % populace ČR).


 


Více informací o NSZM naleznete na internetových stránkách http://www.nszm.cz.


Kontakt pro další informace:


Antonín Tym


Kancelář NSZM


420 606 755 374


media@nszm.cz


www.nszm.cz


 


EnviWeb, 8. 7. 2005


 

Zařazeno v Aktuality, Rozvoj venkova