KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Byly schváleny návrhy nových podpor v rámci Operačního programu

04/07/05

Monitorovací výbor Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, v jehož čele stojí zástupce MZe, rozhodl o rozšíření opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku o nový investiční záměr, který bude zahrnovat rekonstrukce a výstavbu skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny a technologie posklizňové úpravy obilovin a skladování obilovin a olejnin.

 


Praha, 17. 6. 2005


TISKOVÁ ZPRÁVA


Byly schváleny návrhy nových podpor v rámci Operačního programu


Monitorovací výbor Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, v jehož čele stojí zástupce MZe, rozhodl o rozšíření opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku o nový investiční záměr, který bude zahrnovat rekonstrukce a výstavbu skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny a technologie posklizňové úpravy obilovin a skladování obilovin a olejnin. Pro rok 2006 bude dále pozastaven investiční záměr Stroje pro zemědělskou výrobu a finanční zdroje budou použity pro nový investiční záměr Skladování obilovin a olejnin.


Další pozitivní změnou je rozšíření seznamu přijatelných výdajů o náklady na výstavbu rybníků v rámci opatření Rybářství.


Tyto úpravy budou zapracovány do Pravidel pro žadatele, která budou platit od dalšího kola příjmu žádostí. Popsané změny musí nicméně nejdříve schválit Evropská komise. Tomu budou předcházet technické konzultace, jejichž ukončení předpokládáme přibližně v říjnu 2005.


Poslední důležitou změnou je rozhodnutí, že všichni žadatelé, kteří předložili v roce 2005 projekty na pořízení zemědělské techniky, titul 1.1.1.e), a rekonstrukci ustajovacích kapacit, titul 1.1.1.a), v rámci opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku obdrží podporu, pokud jejich projekty splní administrativní požadavky a kritéria přijatelnosti, bez ohledu na bodovou hranici. Umožní to dostatek finančních prostředků v rámci uvedeného opatření, což dovolí uspokojit dlouhodobý převis poptávky u těchto investičních záměrů. Tato změna je v kompetenci ČR jako členské země Unie a není nutné schválení Evropské komise.


Martin Severa    
tiskový mluvčí MZe
severam@mze.cz Zařazeno v Aktuality