KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

VETERINÁRNÍ VÁDEMÉKA

30/06/05

Dvě příručky týkající se schválených veterinárních léčivých přípravků v ČR.

Aby potravina dodávaná na trh byla bezpečná, je zapotřebí dodržovat veškeré legislativní předpisy, které souvisejí s její produkcí, a to od samého počátku potravinového řetězce. V souvislosti s potravinami živočišného původu se sledují rezidua veterinárních léčiv tak, aby jejich obsah v surovině pro výrobu potravin nepřesáhl povolený limit. Zjišťuje se rovněž, zda nebyl při produkci použit nepovolený prostředek.


Vydavatel Prion, spol. s r.o. ve spolupráci s Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)  vydal dvě publikace určené odborné veřejnosti:


 


* Registrované veterinární léčivé přípravky 2004


* Schválené veterinární přípravky a biocidy 2005


 


Bližší informace o uvedených publikacích jsou k dispozici v letáku VETERINÁRNÍ VÁDEMÉKA.

Zařazeno v Mléko a maso