KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Multimediální CD Etologie a welfare hospodářských zvířat

21/05/05

Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP připravila multimediální CD Etologie a welfare hospodářských zvířat. CD vzniklo podle slovenského originálu CD Etologia a welfare hospodárských zvierat, vydaného Slobodou zvierat v roce 2004.

Kromě základního popisu etologie (vědy o chování zvířat) hospodářských zvířat se zájemce seznámí se základními požadavky welfare těchto zvířat a s problémy, které intenzivní zemědělství zvířatům často způsobuje.Pět hlavních kapitol o Etologii a welfare hrabavé drůbeže, skotu, prasat, ovcí a koz a koní, doplňují kapitoly Využití etologie zvířat (Co je welfare, Potřeby zvířat a welfare, Pět svobod) a Přílohy (Ošetřovatel a zvíře, Design pomůcek, Další chovy). Kapitoly jsou doplněny fotografiemi a krátkými ukázkami v češtině z etologických filmů (film Humane Slaughter – Taking Responsibility/Humánní porážka – Být odpovědní, film Stimulus Response/Podnět a reakce).
Dále CD obsahuje PREZENTACE o Etologii a welfare výše uvedených druhů hospodářských zvířat, DOKUMENTY v pdf o etologii výše uvedených druhů zvířat, všechny ukázky FILMŮ, KONTAKTY na autory a instituce, ODKAZY na mezinárodní organizace včetně EU, přehled důležité LEGISLATIVY ČR a EU k ochraně zvířat a SLOVNÍK základních etologických pojmů.

Vytvoření CD, které je určeno pro pracovníky v zemědělství, školy, chovatele hospodářských zvířat apod.,
finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR.

CD je distribuováno jak prostřednictvím MZe ČR, tak je možné objednat si ho na adrese:


Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP


Kykalova 1, 140 02 Praha 4


Tel./fax: 222 135 224


s.pro.zvirata@ecn.cz


www.spolecnostprozvirata.cz


www.alternativeducation.org


 


Z tiskové zprávy SPZ,  19. 5. 2005


 


 

Zařazeno v Aktuality