Informační centrum pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje
kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.czwww.mze.cz

Navigace
Aktuality
Společná zemědělská politika po roce 2020
Informační podpory poradenského systému MZe
Národní a evropské podpory
EU
Jednotná žádost
Informační podpory transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe
Odborné a výukové materiály
Semináře a workshopy
Konzultační dny
Podpora středoškolského a odborného vzdělávání
Informační podpory produktů resortní povahy
Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru
Ochrana spotřebitelů (bezpečnost potravin)
Informace o zemědělské prvovýrobě
Zemědělství
Včelařství
Soutěže potravinářů Ústeckého kraje
Agrární komora ČR
Legislativa
Lesnictví
Veterinární správa
Životní prostředí
Zpravodaje
OAK Most
Informace o nás
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
O této webové stránce jsem se dozvěděl/a
Počet hlasů : 118401

Web informace
Dnes : út - 20.8.2019
Svátek má : Bernard
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 39047 ; Vydáno : 22.8. 2005 ; Autor : Ing. Josef Kořínek
Jedním z kroků reformy společné zemědělské politiky EU je rozdělení finančních prostředků poskytovaných zemědělcům a dalším žadatelům z rozpočtu EU na dvě priority...
fiogf49gjkf0d

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)

Jedním z kroků reformy společné zemědělské politiky EU je rozdělení finančních prostředků poskytovaných zemědělcům a dalším žadatelům z rozpočtu EU na dvě priority, kterými jsou:

  1. podpory poskytované v rámci tzv. programování a posílení druhého pilíře rozvoje venkova

Podpory poskytované do oblasti zemědělství a venkova jsou v současnosti rozděleny do několika zdrojů, což v některých případech způsobuje nepřehlednost a plynou z toho nedorozumění. Proto byl v EU přijat návrh vytvořit za účelem jednotného poskytování těchto podpor nový fond, nazvaný Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD). Tento fond by měl nejen nahradit opatření podporovaná v současnosti operačním programem Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP) a Horizontálním plánem rozvoje venkova (HRDP), ale rozšířit tuto podporu i na nové oblasti jako je např. lesnictví, NATURA 2000 nebo rozvoj malých obcí. Věříme, že Česká republika bude při čerpání finančních prostředků z tohoto fondu úspěšná zejména díky zkušenostem státní správy i žadatelů získaným v programech SAPARD, OP a HRDP. Preferovanou metodou při podpoře projektů financovaných z EAFRD bude metoda LEADER, která podporuje ustavení místních akčních skupin (tzv. MAS) ve venkovských mikroregionech, založených na spolupráci místní samosprávy s podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi. I zde mohou státní správa, samospráva a další subjekty zúročit zkušenosti nabyté v programech LEADER ČR a LEADER+.

V současnosti je schvalován návrh nařízení o EAFRD, který se skládá ze čtyř os. První tři osy jsou zaměřeny věcně a týkají se:

  1. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
  2. Zlepšování životního prostředí a krajiny
  3. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

Čtvrtá osa, nazvaná LEADER, je metodická a po věcné stránce bude zahrnovat projekty zaměřené průřezově na cíle všech předchozích os.

ČR s tímto návrhem nařízení v zásadě souhlasí, nicméně stále uplatňujeme některé výhrady týkající se zejména rozšíření okruhu příjemců některých typů podpor, redefinice ostatních méně příznivých oblastí (LFA) a zvýšení maximální podpory pro jeden podnik. Jsme přesvědčeni, že EAFRD bude pro ČR  ve srovnání se současnou podporou rozvoje venkova obsahově i objemem finančních prostředků znamenat výrazný přínos a že nejen nahradí současný systém podpory rozvoje venkova platný do roku 2006, ale bude znamenat výrazné navýšení finančních prostředků určených na tento účel.

Zdroj: MZe ČR


Aplikace
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc srpen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Dnešní články
Vyřizování dotací přejde z Ministerstva zemědělství na Státní zemědělský intervenční fond
Ministr zemědělství: Vyjednali jsme miliardu navíc v rozpočtu, pomůže v lesích i v boji proti suchu
Ministerstvo zemědělství pomůže s budováním dalších rybníků, vodovodů a také opatření proti povodním. Získalo na ně půlmiliardy korun navíc
Nestátním vlastníkům lesů chce Ministerstvo zemědělství poskytnout až 2,5 miliardy na zvládnutí následků kůrovcové kalamity
Výklad způsobilých výdajů - systémy řízení traktoru podle GPS v rámci operace 4.1.1
Zahájení provádění Českého včelařského programu pro období 2020 až 2022
Změny v lesním zákoně jsou nezbytné. Bez nich nebude možné vyplatit vlastníkům lesa podporu
Manuál k dotačnímu programu 8.F. - Nákazový fond
Informace k příjmu Žádostí o platbu pro 7. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020
Newsletter SZIF - číslo 3 / 2019

Nejčtenější články
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)
Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb. a nařízení vlády č. 369/2010 Sb. - platná pro rok 2011.

">Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb. pro rok 2011
Podopatření I.1.2.3. Lesnická infrastruktura
Opatření I.1.2. Investice do lesů
Metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb. pro rok 2011

 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě,

 

">Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 pro rok 2011

 

Rozšíření povinných požadavků na hospodaření (Statutory Management Requirements) a změny ve vyhodnocování.

 

">Kontrola podmíněnosti (Cross Compliance) změny pro rok 2011

 

EAFRD – LESNICTVÍ
Zpravodajství z Programu rozvoje venkova
Žádost o dotaci v rámci Programu podpory směrů

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 9 Zobrazit následující
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
ÚZEI

ÚZEI
MZe ČR

MZe ČR
Kraj Ústecký

Kraj Ústecký
APIC AK

APIC AK
STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Konopářský svaz

Konopářský svaz
ÚHUL

ÚHUL
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad