Informační centrum pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje
kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.czwww.mze.cz

Navigace
Aktuality
Společná zemědělská politika po roce 2020
Informační podpory poradenského systému MZe
Národní a evropské podpory
EU
Jednotná žádost
Informační podpory transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe
Odborné a výukové materiály
Semináře a workshopy
Konzultační dny
Podpora středoškolského a odborného vzdělávání
Informační podpory produktů resortní povahy
Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru
Ochrana spotřebitelů (bezpečnost potravin)
Informace o zemědělské prvovýrobě
Zemědělství
Včelařství
Soutěže potravinářů Ústeckého kraje
Agrární komora ČR
Legislativa
Lesnictví
Veterinární správa
Životní prostředí
Zpravodaje
OAK Most
Informace o nás
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
O této webové stránce jsem se dozvěděl/a
Počet hlasů : 118401

Web informace
Dnes : út - 20.8.2019
Svátek má : Bernard
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


SPOLEČNÝ FOND MALÝCH PROJEKTŮ EUROREGION ERZGEBIRGE  KRUŠNOHOŘÍ
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 145053 ; Vydáno : 12.6. 2019 ; Autor : Ing. Josef Kořínek
v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020

 

                                    

Název projektu: AGRÁRNÍ SPOLUPRÁCE
Reg. číslo: 0321.CZ–10.5.2018
V rámci dlouhodobé spolupráce mezi Okresní agrární komorou Most a Regionalbauernverband Erzgebirge e. V.  zpracovala Okresní agrární komora Most projekt s názvem „AGRÁRNÍ SPOLUPRÁCE“ z Fondu malý projektů – reg. číslo 0321.CZ–10.5.2018.
Projekt zahrnoval akce, které vedly k dalšímu prohloubení spolupráce českých a saských zemědělců. Velmi důležitá na projektu byla výměna zkušeností z celé škály agrární politiky, Programu rozvoje venkova, agrárních evropských a národních dotací, porovnání výše dotací, zaměření a podmínek pro výplatu dotací. Hlavní pozornost byla zaměřena na problémy zemědělství, zejména v oblasti sucha, kompenzace škod jednotlivými státy, erozi půdy a uplatňování precizního zemědělství.
Cílem projektu bylo společné působení na trvalý rozvoj společného venkovského prostoru, které vychází ze smlouvy o vzájemné příhraniční spolupráci zemědělců z Euroregionu Krušnohoří, a je také prohloubením spolupráce českých a saských zemědělců.
Prohloubení spolupráce bylo dosaženo prostřednictvím odborných workshopů, operativních porad, konzultačních schůzek, exkurzí, aktuálním předáváním informací a vydávání informačního zpravodaje.
Plán aktivit projektu byl splněn beze zbytku.
Závěrečná zpráva o výsledcích projektu byla projednána na setkání českých a saských zemědělců v Litvínově dne 13. 6. 2019.
Přílohou je fotodokumentace a Magazín Okresní agrární komory Most.

Most, 13. 6. 2019

 

 

 

 

 


Aplikace
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc srpen 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Dnešní články
Vyřizování dotací přejde z Ministerstva zemědělství na Státní zemědělský intervenční fond
Ministr zemědělství: Vyjednali jsme miliardu navíc v rozpočtu, pomůže v lesích i v boji proti suchu
Ministerstvo zemědělství pomůže s budováním dalších rybníků, vodovodů a také opatření proti povodním. Získalo na ně půlmiliardy korun navíc
Nestátním vlastníkům lesů chce Ministerstvo zemědělství poskytnout až 2,5 miliardy na zvládnutí následků kůrovcové kalamity
Výklad způsobilých výdajů - systémy řízení traktoru podle GPS v rámci operace 4.1.1
Zahájení provádění Českého včelařského programu pro období 2020 až 2022
Změny v lesním zákoně jsou nezbytné. Bez nich nebude možné vyplatit vlastníkům lesa podporu
Manuál k dotačnímu programu 8.F. - Nákazový fond
Informace k příjmu Žádostí o platbu pro 7. kolo Programu rozvoje venkova 2014-2020
Newsletter SZIF - číslo 3 / 2019

Nejčtenější články
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)
Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb. a nařízení vlády č. 369/2010 Sb. - platná pro rok 2011.

">Metodika k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb. pro rok 2011
Podopatření I.1.2.3. Lesnická infrastruktura
Opatření I.1.2. Investice do lesů
Metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb. pro rok 2011

 

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě,

 

">Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 pro rok 2011

 

Rozšíření povinných požadavků na hospodaření (Statutory Management Requirements) a změny ve vyhodnocování.

 

">Kontrola podmíněnosti (Cross Compliance) změny pro rok 2011

 

EAFRD – LESNICTVÍ
Zpravodajství z Programu rozvoje venkova
Žádost o dotaci v rámci Programu podpory směrů

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 9 Zobrazit následující
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
ÚZEI

ÚZEI
MZe ČR

MZe ČR
Kraj Ústecký

Kraj Ústecký
APIC AK

APIC AK
STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Konopářský svaz

Konopářský svaz
ÚHUL

ÚHUL
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad