Informační centrum pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje
kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.czwww.mze.cz

Navigace
Aktuality
Společná zemědělská politika po roce 2020
Informační podpory poradenského systému MZe
Národní a evropské podpory
Jednotná žádost
Informační podpory transferu poznatků vědy a výzkumu do praxe
Odborné a výukové materiály
Semináře a workshopy
Konzultační dny
Podpora středoškolského a odborného vzdělávání
Střední zemědělské školy v kraji
Informační podpory produktů resortní povahy
Rozvoj zemědělství a venkovského prostoru
Ochrana spotřebitelů (bezpečnost potravin)
Informace o zemědělské prvovýrobě
Zemědělství
Včelařství
Soutěže potravinářů Ústeckého kraje
Agrární komora ČR
Legislativa
Lesnictví
Veterinární správa
Životní prostředí
Zpravodaje
OAK Most
Informace o nás
Mapa serveru

Uživatelský přístup
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

Přehled e-mailem
  E-mail:

Anketa
O této webové stránce jsem se dozvěděl/a
Počet hlasů : 118457

Web informace
Dnes : st - 18.9.2019
Svátek má : Kryštof
Kontaktní email
Nastavit jako titulní stránku
Přidat mezi oblíbené stránky


Příspěvek k hledání optimálního rozměru resortního školství
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 108841 ; Vydáno : 4.3. 2011 ; Autor : Eva Lemonová
Zdroj: ÚZEI Praha
fiogf49gjkf0d

V současné době probíhá na úrovni laické i odborné veřejnosti polemika o tom jaký rozměr by měla v následujících letech mít síť českých středních škol. V tomto smyslu je vedena diskuse také o budoucnosti resortní vzdělávací základny ministerstva zemědělství.

Prostřednictvím dotazníkového šetření jsme se pokusili zjistit, jaký názor mají na současné resortní vzdělávání samotní studenti a učni.   Do šetření se aktivně zapojilo celkem 1316 mladých lidí, kteří navštěvují potravinářské, zemědělské a veterinární střední školy nebo učiliště. Dotazníky, které připravili pracovníci oddělení vzdělávání Ústavu zemědělské ekonomiky v Praze rozeslala svým členům – školám z území celé České republiky  Asociace vzdělávacích zařízení pro venkovský prostor.

Většina studentů se rozhodla samostatně

Dvě třetiny studentů si školu a obor, který studují, zvolily sami,  na základě vlastního rozhodnutí. Motivace studentů byly rozdílná, ale více než třetina  se jich  přiklání k názoru, že si zvolený obor zvolili, pro  zájem  o přírodu a někteří uvádějí, že to bylo pro nedostatečné vlohy ke studiu cizích jazyků (9,3 %)  a pro nedostatečné vlohy ke studiu matematiky (8,5 %). Šetření mezi studenty zemědělských oborů prokázalo se, že jich více než polovina získala praxi ve studovaném oboru ještě před nástupem do vzdělávacího zařízení.

Přes polovinu studentů je z venkova

Bylo zjištěno, že více než polovina studentů zemědělských škol i potravinářských škol je z venkova. Velikost jejich bydliště odpovídá venkovské obci tj. do 2 000 obyvatel. U  veterinárních oborů tomu tak není, z venkova je „jen“ 41 % studentů.

Většina studentů musí do škol dojíždět. I zde se studenti veterinárních oborů poněkud  odlišují, výrazně vyšší podíl z nich totiž bydlí na internátu.

Na školách chybí praktická výuka

Přes 60 % studentů má dobré mínění o škole a studiu ve vztahu k uplatnění v praxi.

Největší rezervy však pociťují respondenti ve všech skupinách především v oblasti praktické přípravy. Velice výrazný je tento názor u studentů zemědělských oborů, kde se k němu přiklonilo 42 % oslovených a hlavně v oborech veterinárních, kde tuto odpověď zvolilo téměř 60 % dotazovaných.

Rezervy v přípravě na obor jsou spojovány především s nedostatečným technickým vybavením potřebným pro praktickou výuku.  Téměř polovina studentů zemědělských škol a ještě více studentů veterinárních škol si stěžovalo na nedostatky v praktické výuce (nízká časová dotace, nízká kvalita, špatná organizace). „Veterinářům“ chybí

odborné předměty typu  biologie, chemie, fyzika a nejsou spokojeni s kvalitou  přípravy pro studium na vysoké škole.

Kdo chce na  vysokou?

Zájem o další studium projevují daleko více dívky (63%), než chlapci (33 %) a mladší studenti.  Podíl respondentů, kteří další studium neplánují výrazně roste s klesající velikostí bydliště, o studium mají zájem spíše absolventi středních škol z větších měst než z venkova. Alarmující je, že se až 40 % studentů  zajímá i o jiné než studované  obory a 30 % studentů  se zatím o tyto záležitosti vůbec nezajímá. Nejvíce se tento nezájem projevuje u potravinářů.

Kdo bude pracovat v oboru?

Výrazně větší skupiny studentů se o pracovní místo začnou ucházet až po ukončení školy a některým je jedno, do jakého oboru nastoupí. Zajímavé je, že podíl těchto odpovědí roste s věkem a s velikostí bydliště. Dokonce jedna pětina studentů nemá dosud žádnou představu o svém budoucím uplatnění a jedna desetina jich vůbec nesleduje informace  o pracovních podmínkách v podnicích ve studovaném obor.

Pokud uvážíme, že asi 12 % studentů by chtělo pracovat či podnikat v jiném oboru než studují a 7 % by jich chtělo  pracovat ve veřejné či státní správě – lze konstatovat, že si 29 % respondentů vybralo ke studiu nesprávný obor.

Pouze čtvrtina dotazovaných se chce stát zaměstnancem firmy ve studovaném oboru a desetina chce v oboru podnikat, z toho plyne, že jen o něco více než pouhá  třetina  studentů ví  proč se rozhodla pro studium zvoleného oboru. To potvrzuje i ten fakt, že jen 30 % studentů projevuje zájem o pracovní podmínky v podnicích v oboru, který právě studují. Jako zdroje informací pro to využívají především internet a své příbuzné a známé.

Jisté nejistoty

Své budoucí uplatnění má „jisté“ jen malá část studentů.  Nejlépe jsou na tom studenti zemědělských oborů, kde má práci v oboru zajištěno 28,8% absolventů, ale jen malá část z nich na rodinných farmách. V potravinářských oborech najde „jistě“ uplatnění 12,6 % studentů – z toho polovina v rodinném a druhá polovina v podniku jiného typu. Obdobně jsou na tom „veterináři“ – práci v oboru jich má po škole zajištěnu asi 13%,  a jen nepatrná část z nich v rodinných podnicích. Chlapci mají tyto „jistoty“ zajištěny ve výrazně větší míře než děvčata.

 Závěrem

Český venkov potřebuje vzdělané lidi jako sůl, jeho intelektuální elity ho totiž opouštějí až příliš dlouho, než aby si bylo možné představit, že dojde k další redukci  sítě vzdělávacích zařízení zaměřených na problematiku rozvoje venkovského prostoru. Je však nezbytné uskutečnit takové kroky, které povedou k tomu, aby na resortních školách studovali zejména motivovaní studenti, kteří se na venkově narodili anebo mají k venkovu vztah. Školy by také měly výrazně zlepšit komunikaci se zemědělskými podniky ve svém spádovém území a vytvářet tak prostor pro uplatnění svých absolventů na trhu práce. V tomto smyslu se jako naprosto nezbytné jeví zásadní zlepšení praktické přípravy studentů.

 

Ing. Petr Hienl

ÚZEI Praha


Aplikace
Agronavigátor Set

Kalendář akcí
Předchozí měsíc září 2019 Přístí měsíc
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Dnešní články
Projekt "Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita"
Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu "Uhelná maturita"
Škola na farmě - pozvánka
Informace z porady OAK, KAK a RAK, která se konala v Šiklově mlýně 30.-31.5.2018

Zprávy z Ministerstva zemědělství - květen 2018

Kulatý stůl k zemědělskému školství
www.kr-ustecky.cz">Chomutovský veletrh TECHNODAYS lákal mládež na technické a řemeslné obory
Ministr zemědělství Milek: Generační obměna v zemědělství je nutností, školy musí být pro studenty atraktivnější
Otevření učebny "DNT" v Mostě
Projekt Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita

Nejčtenější články
Současné potřeby zemědělských podniků na trhu práce
Příspěvek k hledání optimálního rozměru resortního školství
Ministerstvo zemědělství se stará o budoucí zemědělce. Na jejich vzdělání přispěje ročně 50 miliony korun

Celostátní soutěž odborných dovedností žáků středních škol oboru vzdělání
Opravář zemědělských strojů

www.chytrehlavy.cz">

Grantový program Chytré hlavy pro Sever zná svého vítěze

Česká akademie zemědělských věd
Zemědělské školství dostane od Ministerstva ještě letos nové moderní traktory a simulátory zemědělské techniky
Novela zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Ministr Jurečka: Je důležité motivovat žáky ke studiu zemědělství a lesnictví a zajistit kvalitní odbornou výuku
Asociace krajů podporuje zemědělce

Navštivte také
Zobrazit předchozí počet záznamů : 9 Zobrazit následující
Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond
ÚZEI

ÚZEI
MZe ČR

MZe ČR
Kraj Ústecký

Kraj Ústecký
APIC AK

APIC AK
STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Konopářský svaz

Konopářský svaz
ÚHUL

ÚHUL
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad